T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Öz Değerlendirme Planı

Güncelleme Tarihi: 06/07/2018

Değerlendirilecek Bölüm

Bölüm Kalite Sorumlusu

Planlanan Değerlendirme Tarihi

Gerçekleşen Değerlendirme Tarihi

Değerlendiriciler

Kurumsal yapı

Adnan TEKİN

Başhekim Yardımcısı

02.04.2018

Ercan TOĞAN

Kalite Yönetim Birimi

Adem SEVİNÇ

Destek ve Kalite Birim Sorumlusu

Kalite Yönetimi

Necati BÜKECİK

Destek ve Kalite Müdürü Kalite Yönetim Direktörü

02.04.2018

Ümmügülsüm KÖMÜRCÜOĞLU

Sağ.Bak. Hiz.Müd.

Mustafa SAATÇİ

İdari ve Mali İşler Müd.Yrd.

Doküman Yönetimi

Necati BÜKECİK

Kalite Yönetim Direktörü

02.04.2018

Ümmügülsüm KÖMÜRCÜOĞLU

Sağ.Bak. Hiz.Müd.

Yasin GÜNDÜZ

İdari ve Mali İşler Müd.Yrd.

Risk Yönetimi

Taner ÇOBAN

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

03.04.2018

Necati BÜKECİK

Destek ve Kalite Müdürü

Kalite Yönetim Direktörü

Ercan TOĞAN

Kalite Yönetim Birimi

Güvenlik Raporlama Sistemi

Necati BÜKECİK

Destek ve Kalite Müdürü Kalite Yönetim Direktörü

03.04.2018

Adnan TEKİN

Başhekim Yardımcısı

Derya KOÇ

Sağ.Bak. Hiz.Müd.Yrd.

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Mustafa UZ

Sivil Savunma Uzmanı

03.04.2018

Adem SEVİNÇ

Destek ve Kalite Birim Sorumlusu

Hatice BEŞTAV

Kalite Yönetim Birimi

Eğitim Yönetimi

Şadiye ŞAFAK

Eğitim Hemşiresi

04.04.2018

Ümmügülsüm KÖMÜRCÜOĞLU

Sağ.Bak. Hiz.Müd.

Hülya İŞGÜDER

Sağ.Bak. Hiz.Müd.Yrd.

Sosyal Sorumluluk

Şadiye ŞAFAK

Eğitim Hemşiresi

04.04.2018

Necati BÜKECİK

Destek ve Kalite Müdürü

Kalite Yönetim Direktörü

Ercan TOĞAN

Kalite Yönetim Birimi

Hasta Deneyimi

Erdal GÜRDOĞLU

Sosyal Hizmet Uzmanı

04.04.2018

Adem SEVİNÇ

Destek ve Kalite Birim Sorumlusu

Hatice BEŞTAV

Kalite Yönetim Birimi

Değerlendirilecek Bölüm

Bölüm Kalite Sorumlusu

Planlanan Değerlendirme Tarihi

Gerçekleşen Değerlendirme Tarihi

Değerlendiriciler

Hizmete Erişim

Yasin GÜNDÜZ

İdari ve Mali İşler Müd.Yrd.

04.04.2018

Adem SEVİNÇ

Destek ve Kalite Birim Sorumlusu

Hatice BEŞTAV

Kalite Yönetim Birimi

Yaşam Sonu Hizmetler

Ali ARLI

Destek ve Kalite Müd. Yrd.

04.04.2018

Adnan TEKİN

Başhekim Yardımcısı

Mustafa EŞİYOK

Hemşire

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Mustafa SAATÇİ

İdari ve Mali İşler Müd.Yrd.

05.04.2018

Necati BÜKECİK

Destek ve Kalite Müdürü

Kalite Yönetim Direktörü

Züleyha SÖNMEZ

Sağ.Bak. Hiz.Müd.Yrd.

İlaç Yönetimi

Ömer FIRÇA

Sorumlu ECZACI

05.04.2018

Adnan TEKİN

Başhekim Yardımcısı

Necati BÜKECİK

Destek ve Kalite Müdürü

Kalite Yönetim Direktörü

Enfeksiyonların Önlenmesi

Meyli TÜRK

Enfeksiyon Hemşiresi

05.04.2018

Adem SEVİNÇ

Destek ve Kalite Birim Sorumlusu

Hatice BEŞTAV

Kalite Yönetim Birimi

Sterilizasyon Hizmetleri

Mustafa EŞİYOK

Hemşire

06.04.2018

Necati BÜKECİK

Destek ve Kalite Müdürü

Kalite Yönetim Direktörü

Meyli TÜRK

Enfeksiyon Hemşiresi

Transfüzyon Hzmetleri

Dr.Arzu GÜRIŞIK

06.04.2018

Adnan TEKİN

Başhekim Yardımcısı

Ercan TOĞAN

Kalite Yönetim Birimi

Radyasyon Güvenliği

Ali NARİN

Röntgen Teknisyeni

06.04.2018

Adem SEVİNÇ

Destek ve Kalite Birim Sorumlusu

Hatice BEŞTAV

Kalite Yönetim Birimi

Yetişkin Acil Servis

Hasan Zafer ZEYBEK

Sağlık Memuru

09.04.2018

Necati BÜKECİK

Destek ve Kalite Müdürü

Kalite Yönetim Direktörü

Ercan TOĞAN

Kalite Yönetim Birimi

Değerlendirilecek Bölüm

Bölüm Kalite Sorumlusu

Planlanan Değerlendirme Tarihi

Gerçekleşen Değerlendirme Tarihi

Değerlendiriciler

Çocuk Acil Servis

Sevil Yalçın ÇATAK

09.04.2018

Necati BÜKECİK

Destek ve Kalite Müdürü

Kalite Yönetim Direktörü

Ercan TOĞAN

Kalite Yönetim Birimi

Ameliyathane

Mustafa EŞİYOK

Hemşire

09.04.2018

Adem SEVİNÇ

Destek ve Kalite Birim Sorumlusu

Hatice BEŞTAV

Kalite Yönetim Birimi

 

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

Sema KILINÇ ARSLAN

Hemşire

09.04.2018

Ümmügülsüm KÖMÜRCÜOĞLU

Sağ.Bak. Hiz.Müd.

Emine CEYLAN

Yoğun Bakımlar Koordinatörü

Hemşire

Doğum Hizmetleri

Gülderen GÖNEN

Ebe

09.04.2018

Derya KOÇ

Sağ.Bak. Hiz.Müd.Yrd.

Hatice BEŞTAV

Kalite Yönetim Birimi

Diyaliz Ünitesi

Serpil ORHAN

Hemşire

09.04.2016

Adnan TEKİN

Başhekim Yardımcısı

Hülya İŞGÜDER

Sağ.Bak. Hiz.Müd.Yrd.

Psikiyatri Hizmetleri

Şükrü AKÇAN-Gökhan SEZER

Hemşire

10.04.2018

Necati BÜKECİK

Destek ve Kalite Müdürü

Kalite Yönetim Direktörü

Züleyha SÖNMEZ

Sağ.Bak. Hiz.Müd.Yrd.

Biyokimya Laboratuvarı

Doç.Dr.Said Sami ERDEM Biyokimya Uzmanı

10.04.2018

Adnan TEKİN

Başhekim Yardımcısı

Doç.Dr.M.GÜZEL KURTOĞLU Mikrobiyoloji Uzmanı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Doç.Dr.M.GÜZEL KURTOĞLU Mikrobiyoloji Uzmanı

10.04.2018

Adnan TEKİN

Başhekim Yardımcısı

Doç.Dr.Said Sami ERDEM Biyokimya Uzmanı

Patoloji Laboratuvarı

Uzm.Dr.Ethem ÖMEROĞLU

10.04.2018

Adem SEVİNÇ

Destek ve Kalite Birim Sorumlusu

Hatice BEŞTAV

Kalite Yönetim Birimi

Tesis Yönetimi

Necip DANIŞIK (Müh.)

İlhan ÖZER(Başteknisyen)

11.04.2018

Necati BÜKECİK

Destek ve Kalite Müdür

Kalite Yönetim Direktörü

Ercan TOĞAN

Kalite Yönetim Birimi

Değerlendirilecek Bölüm

Bölüm Kalite Sorumlusu

PlanlananDeğerlendirme Tarihi

Gerçekleşen Değerlendirme Tarihi

Değerlendiriciler

Otelcilik Hizmetleri

Ali ARLI

Destek ve Kalite Müd.Yrd

11.04.2018

Adem SEVİNÇ

Destek ve Kalite Birim Sorumlusu

Hatice BEŞTAV

Kalite Yönetim Birimi

Bilgi Yönetim Sistemi

Harun ALTINTAŞ

İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

11.04.2018

Adem SEVİNÇ

Destek ve Kalite Birim Sorumlusu

Ercan TOĞAN

Kalite Yönetim Birimi

Malzeme ve Cihaz Yönetimi

Nezihe CEYLAN

Mühendis

11.04.2018

Necati BÜKECİK

Destek ve Kalite Müdürü

Kalite Yönetim Direktörü

Mustafa SAATÇİ

İdari ve Mali İşler Müd.Yrd

Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri

Adem SEVİNÇ

Destek ve Kalite Birim Sorumlusu

12.04.2018

Necati BÜKECİK

Destek ve Kalite Müdürü

Kalite Yönetim Direktörü

Yasin GÜNDÜZ

İdari ve Mali İşler Müd.Yrd.

Atık Yönetimi

Ali Yüksel ERBEDEN

Çevre Sağlığı Teknisyeni

12.04.2016

Ümmügülsüm KÖMÜRCÜOĞLU

Sağ.Bak. Hiz.Müd.

Hatice BEŞTAV

Kalite Yönetim Birimi

Dış Kaynak Kullanımı

Adnan TEKİN

Başhekim Yardımcısı

12.04.2018

Necati BÜKECİK

Destek ve Kalite Müdürü

Kalite Yönetim Direktörü

Ercan TOĞAN

Kalite Yönetim Birimi

Cerrahi Yoğun Bakım 5

İsmail KARA

Sağlık Memuru

13.04.2018

Züleyha SÖNMEZ

Sağ.Bak. Hiz.Müd.Yrd.

Hatice BEŞTAV

Kalite Yönetim Birimi

Çocuk Yoğun Bakım 6.Kat

Musa YURTSEVEN

Hemşire

13.04.2018

Züleyha SÖNMEZ

Sağ.Bak. Hiz.Müd.Yrd.

Hatice BEŞTAV

Kalite Yönetim Birimi

Değerlendirilecek Bölüm

Bölüm Kalite Sorumlusu

PlanlananDeğerlendirme Tarihi

Gerçekleşen Değerlendirme Tarihi

Değerlendiriciler

Cerrahi Yoğun Bakım 7

Kubilay KAĞAN

Sağlık Memuru

13.04.2018

Necati BÜKECİK

Destek ve Kalite Müdürü

Kalite Yönetim Direktörü

Şadiye SAFAK

Eğitim Hemşiresi

Koroner Yoğun Bakım

Fatma TIRGIZ

13.04.2018

Necati BÜKECİK

Destek ve Kalite Müdürü

Kalite Yönetim Direktörü

Şadiye SAFAK

Eğitim Hemşiresi

KVC Yoğun Bakım

Mehmet Yardımcı

Hemşire

13.04.2018

Adem SEVİNÇ

Destek ve Kalite Birim Sorumlusu

Ercan TOĞAN

Kalite Yönetim Birimi

Reanimasyon Yoğun Bakım

Mehmet ERGÜN

Sağlık Memuru

13.04.2018

Adem SEVİNÇ

Destek ve Kalite Birim Sorumlusu

Ercan TOĞAN

Kalite Yönetim Birimi

Nefroloji Yoğun Bakım

Özlem BİLGİN

Hemşire

16.04.2018

Züleyha SÖNMEZ

Sağ.Bak. Hiz.Müd.Yrd.

Hatice BEŞTAV

Kalite Yönetim Birimi

Dahili Yoğun Bakımlar (Nöroloji-Dahiliye

Emine CEYLAN

Hemşire

16.04.2018

Züleyha SÖNMEZ

Sağ.Bak. Hiz.Müd.Yrd.

Hatice BEŞTAV

Kalite Yönetim Birimi

Genel Yoğun Bakım 5.Kat

Hesna YAVUZ

Hemşire

16.04.2018

Necati BÜKECİK

Destek ve Kalite Müdürü

Kalite Yönetim Direktörü

Şadiye SAFAK

Eğitim Hemşiresi

Cerrahi Yoğun Bakım 1

Hatice BAYAT SOYLU

Hemşire

16.04.2018

Necati BÜKECİK

Destek ve Kalite Müdürü

Kalite Yönetim Direktörü

Şadiye SAFAK

Eğitim Hemşiresi

Cerrahi Yoğun Bakım 3

Nazan ONGÜL

Hemşire

16.04.2018

Adem SEVİNÇ

Destek ve Kalite Birim Sorumlusu

Ercan TOĞAN

Kalite Yönetim Birimi

Değerlendirilecek Bölüm

Bölüm Kalite Sorumlusu

PlanlananDeğerlendirme Tarihi

Gerçekleşen Değerlendirme Tarihi

Değerlendiriciler

Gögüs Yoğun Bakım

Çocuk Yoğun Bakım

8.KAT

Ahmet ÇİLİNGİR

Hemşire

16.04.2018

Adem SEVİNÇ

Destek ve Kalite Birim Sorumlusu

Ercan TOĞAN

Kalite Yönetim Birimi

Acil Kritik Yoğun Bakım

Genel Toksikoloji Yoğ. Bak.

Hasan Zafer ZEYBEK

Sağlık Memuru

17.04.2018

Necati BÜKECİK

Destek ve Kalite Müdürü

Kalite Yönetim Direktörü

Şadiye SAFAK

Eğitim Hemşiresi

Çocuk Servisi

Gühan SAĞLAM

Hemşire

17.04.2018

Derya KOÇ

Sağ.Bak. Hiz.Müd.Yrd.

Hatice BEŞTAV

Kalite Yönetim Birimi

Kardiyoloji Servisi

Selda DAŞDEMİR

Hemşire

17.04.2018

Adem SEVİNÇ

Destek ve Kalite Birim Sorumlusu

Meyli TÜRK

Enfeksiyon Hemşiresi

Kalp Damar Cerrahi Servisi

Kubilay KAĞAN

Sağlık Memuru

17.04.2018

Hülya İŞGÜDER

Sağ.Bak. Hiz.Müd.Yrd.

Ercan TOĞAN

Kalite Yönetim Birimi

Fizik Tedavi Kliniği

Ayşe ÇELİK

Hemşire

18.04.2018

Adem SEVİNÇ

Destek ve Kalite Birim Sorumlusu

Hatice BEŞTAV

Kalite Yönetim Birimi

Yazır Ek Bina

Hatice KÜÇÜKOKKA

Hemşire

18.04.2014

Adem SEVİNÇ

Destek ve Kalite Birim Sorumlusu

Hatice BEŞTAV

Kalite Yönetim Birimi

Zafer Ek Bina

Sevinç UĞURLU

Hemşire

18.04.2018

Derya KOÇ

Sağ.Bak. Hiz.Müd.Yrd.

Ercan TOĞAN

Kalite Yönetim Birimi

Nefroloji Servisi

Özlem BİLGİN

Hemşire

19.04.2018

Necati BÜKECİK

Destek ve Kalite Müdürü

Kalite Yönetim Direktörü

Şadiye SAFAK

Eğitim Hemşiresi

Değerlendirilecek Bölüm

Bölüm Kalite Sorumlusu

PlanlananDeğerlendirme Tarihi

Gerçekleşen Değerlendirme Tarihi

Değerlendiriciler

Gögüs Servisi 4.kat-İntaniye Servisi

Hasibe OKUDAN

Hemşire

19.04.2018

Adem SEVİNÇ

Destek ve Kalite Birim Sorumlusu

Hatice BEŞTAV

Kalite Yönetim Birimi

Dahiliye Servisi

Yan Dallar Servisi

Vesile ŞAHİN

Hemşire

19.04.2018

Züleyha SÖNMEZ

Sağ.Bak. Hiz.Müd.Yrd.

Ercan TOĞAN

Kalite Yönetim Birimi

Nöroloji Servisi

Göz Servisi

Havva ŞENGÜL

Hemşire

20.04.2018

Necati BÜKECİK

Destek ve Kalite Müdürü

Kalite Yönetim Direktörü

Meyli TÜRK

Enfeksiyon Hemşiresi

Gögüs Hastalıkları Servisi 5. kat

Hesna YAVUZ

Hemşire

20.04.2018

Adem SEVİNÇ

Destek ve Kalite Birim Sorumlusu

Hatice BEŞTAV

Kalite Yönetim Birimi

Gögüs Cerrahi Servisi

Saadet CAN

Hemşire

20.04.2018

Ümmügülsüm KÖMÜRCÜOĞLU

Sağ.Bak. Hiz.Müd.

Ercan TOĞAN

Kalite Yönetim Birimi

Ortopedi Servisi

Hacer ÇETİNKAYA

Hemşire

24.04.2018

Adem SEVİNÇ

Destek ve Kalite Birim Sorumlusu

Şadiye SAFAK

Eğitim Hemşiresi

Plastik Cerrahi Servisi

Figen KÜÇÇÜKTÜRK

Hemşire

24.04.2018

Derya KOÇ

Sağ.Bak. Hiz.Müd.Yrd

Hatice BEŞTAV

Kalite Yönetim Birimi

Nisaiye Servisi

Durşen DİŞBUDAK

Hemşire

24.04.2018

 

Hülya İŞGÜDER

Sağ.Bak. Hiz.Müd.Yrd.

Ercan TOĞAN

Kalite Yönetim Birimi

Genel Cerrahi Servisi 1-2

Melek ZEYBEK

Hemşire

24.04.2018

Necati BÜKECİK

Destek ve Kalite Müdürü

Kalite Yönetim Direktörü

Meyli TÜRK

Enfeksiyon Hemşiresi

Değerlendirilecek Bölüm

Bölüm Kalite Sorumlusu

Planlanan Değerlendirme Tarihi

Gerçekleşen Değerlendirme Tarihi

Değerlendiriciler

KBB Servisi

Aysel ATAN

Hemşire

25.04.2018

Adem SEVİNÇ

Destek ve Kalite Birim Sorumlusu

Şadiye SAFAK

Eğitim Hemşiresi

Yanık Servisi

Mehtap EREN

Hemşire

25.04.2018

Derya KOÇ

Sağ.Bak. Hiz.Müd.Yrd

Hatice BEŞTAV

Kalite Yönetim Birimi

Çocuk Cerrahi Servisi

Çiğdem KÖFTECİ

Hemşire

25.04.2018

 

Hülya İŞGÜDER

Sağ.Bak. Hiz.Müd.Yrd.

Ercan TOĞAN

Kalite Yönetim Birimi

Üroloji Servisi

Nuray GÜRLER

Hemşire

25.04.2018

Necati BÜKECİK

Destek ve Kalite Müdürü

Kalite Yönetim Direktörü

Meyli TÜRK

Enfeksiyon Hemşiresi

Beyin Cerrahi Servisi

Sema ÇOPUR

Hemşire

26.04.2018

Adem SEVİNÇ

Destek ve Kalite Birim Sorumlusu

Ercan TOĞAN

Kalite Yönetim Birimi

Gösterge Yönetimi

Necati BÜKECİK

Destek ve Kalite Müdürü

Kalite Yönetim Direktörü

27.04.2018

Adnan TEKİN

Başhekim Yardımcısı

Ümmügülsüm KÖMÜRCÜOĞLU

Sağ.Bak. Hiz. Müd.