T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Eğitim Planı

Güncelleme Tarihi: 05/07/2018

 

EĞİTİM KONUSU

EĞİTİM PLANLANAN TARİH

 

SAAT/SÜRE

EĞİTİM VERİLECEK PERSONEL

ÜNVANI PLANLANAN KİŞİ SAYISI

 

 

EĞİTİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME YÖNTEM

/SÜRE

 

EĞİTİMİN

 1. Aşaması
 2. Yöntemi
 3. Metaryeli

 

 

EĞİTİM VEREN

KİŞİ / KURUM / YER

EĞİTİMİN GERÇEKLEŞTİĞİ

 • Tarih / Saat
 • Katılım
 • Açıklama Notu

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

 

 1. Genel Konular
  1. Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
  2. Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
  3. İş yeri temizliği ve düzeni
  4. İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
 2. Sağlık Konuları
  1. Meslek hastalıklarının sebepleri
  2. Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması
  3. Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
  4. İlkyardım
 3. Teknik Konular
  1. Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri
  2. Elle kaldırma ve taşıma
  3. Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
  4. İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
  5. Ekranlı araçlarla çalışma
  6. İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması
  7. Güvenlik ve sağlık işaretleri
  8. Kişisel koruyucu donanım kullanımı
  9. İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü
  10. Tahliye ve kurtarma
 4. Sağlık Sektöründe Tehlike ve Riskler
 5. Risk Değerlendirmesi

Afet yönetimi ve acil eylem planı, kriz

02.01.2018

05.01.2018

 

08.01.2018

12.01.2018

 

15.01.2018

19.01.2018

 

22.01.2018

26.01.2018

 

05.02.2018

09.02.2018

 

05.03.2018

09.03.2018

 

02.04.2018

06.04.2018

 

07.05.2018

11.05.2018

 

03.09.2018

07.09.2018

 

01.10.2018

05.10.2018

 

05.11.2018

09.11.2018

 

26.11.2018

30.11.2018

 

 

 

 

 

 

08:30-16:30

 

8 SAAT

 

Yazır-Fizik Tedavi Hastanesi 80 kişi

 

Beyhekim-Psikiyatri Hastanesi 146 kişi

 

Zafer Ek Binası 56 kişi

 

K.E.A.H

Merkez Bina 2100 kişi

 

 

 

2482 kişi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hastanemizde çalışan personelin; Güvenliğini sağlamaya yönelik risk faktörleri, koruyucu önlemleri, çalışan sağlığına yönelik yasal düzenlemeleri, , olası kazalar ve meslek hastalıkları ile korunma ve kurtarmaya yönelik ilk yardım konularında bilgi sahibi olmasını sağlamak ve çalışan sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşmasına yönelik bilgi sahibi olmasını ve farkındalık oluşmasını sağlamak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

İSG Uzm. Mustafa Taner ÇOBAN

 

Uzm. Dr. İbrahim SOLAK

 

Siv. Sav. Uz. Mustafa UZ

 

 • NRP Eğitimleri

Halk sağlığı tarafından belirlenen tarih ve saatlerde

Doğumhane / Nisaiye ve YDYB da çalışan ebe /hemşire

 

 

Teorik

Görsel Anlatım

Uygulamalı Eğitim

 

 

 • Çalışan hakları genelgesi
 • Risk yönetimi
 • Kişisel koruyucu ekipman kullanımı
 • Beyaz kod
 • Kesici delici alet yaralanmaları
 • Sağlık tarama prg.
 • Meslek hastalıkları /hukuki sonuçları

08.01.2018

14:00-15:00

 

60’

Mutfak Personeli ve Diyetisyen

 

100 kişi

 

 

 

Tüm personelin; Çalışan Hakları ve Güvenliği konularında bilgi sahibi olmasını sağlamak

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Mustafa Taner ÇOBAN

Biyolog

 

 • Kişiler Arası İletişim
 • Öfke Kontrolü Ve Stres Yönetimi
 • Hasta ve Yakınlarıyla İletişim
 • Beden Dili ve Empati

10.01.2018

14:00-15:00

 

60’

Mutfak Personeli ve Diyetisyen

 

100 kişi

Tüm personelin;

Hasta, hasta yakını ve diğer çalışanlar ile iletişimini profesyonel düzeyde sağlayabilmek, stres yönetimi beden dili okuma ve empati açısından kendilerini geliştirmesini sağlayabilmek

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Bülent KAYA

Sosyal Hizmet Uzmanı

 

 • El hijyeni
 • Hastane bölüm bazlı temizlik
 • Atık yönetimi
 • Hijyen
 • Hast. enf. Önlemleri
 • Bulaşıcı hast. Korunma
 • İzolasyon önlemleri
 • Kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu/ dekontaminasyon

 

10.01.2018

 

12:30-13:30

 

60’

 

 

Temizlik Personelleri

 

100 kişi

 

 

 

İlgili Personelin; Hastane Enfeksiyonlarının önlenmesi konusunda bilgi sahibi olabilmesini sağlamak ve bu konuyla ilgili önleyici tedbirler hakkında gereken önemi kavramalarını sağlayabilmek

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Meyli Türk

EKK Hemşiresi

 

 • Depolama ve envanter yönetimi
 • Kritik stok seviyesi

 

15.01.2018

16:00-17:00

 

60’

Ambar Ve Depo Memuru

 

10 kişi

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

İlgili İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.

 

 • Devlet arşiv hizmetleri hakkında yönetmelik
 • Dosyalama teknikleri ve resmi yazışma kuralları

 

16.01.2018

13:00-14:00

 

60’

Arşiv Çalışanları

 

5 kişi

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

İlgili İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.

 

 

 • Hasta Hakları Ve Sorumlulukları
 • Etik Ve Hasta Hakl.
 • İletişim

17.01.2018

14:00-14:30

 

30’

Radyoloji, Laboratuvar, FTR, Patoloji vb Birim çalışanları

 

75 kişi

Tüm Personelin;

Hasta Hakları Ve Mesleki Etik konusunda bilgi düzeyini arttırmak, hasta memnuniyetini üst seviyede tutmak amacıyla gereken uygulamalar ile, hasta hak ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmasını ve bu konuda davranış biçimleri geliştirmesini sağlamak

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Bülent KAYA

Sosyal Hizmet Uzmanı

 

 • Kişiler Arası İletişim
 • Öfke Kontrolü Ve Stres Yönetimi
 • Hasta ve Yakınlarıyla İletişim
 • Beden Dili ve Empati

17.01.2018

14:30-15:00

 

30’

Radyoloji, Laboratuvar, FTR, Patoloji vb Birim çalışanları

 

75 kişi

Tüm personelin;

Hasta, hasta yakını ve diğer çalışanlar ile iletişimini profesyonel düzeyde sağlayabilmek, stres yönetimi beden dili okuma ve empati açısından kendilerini geliştirmesini sağlayabilmek

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Bülent KAYA

Sosyal Hizmet Uzmanı

 

 • El hijyeni
 • Hastane bölüm bazlı temizlik
 • Atık yönetimi
 • Hijyen
 • Hast. enf. Önlemleri
 • Bulaşıcı hast. Korunma
 • İzolasyon önlemleri
 • Kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu/ dekontaminasyon

17.01.2018

14:00-15:00

 

60’

Mutfak Personeli ve Diyetisyen

 

100 kişi

 

 

İlgili Personelin; Hastane Enfeksiyonlarının önlenmesi konusunda bilgi sahibi olabilmesini sağlamak ve bu konuyla ilgili önleyici tedbirler hakkında gereken önemi kavramalarını sağlayabilmek

 

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Naile Çetin

EKK Hemşiresi

 

 • Taşınır Mal Yönetmeliği
 • Kritik Stok Seviyesi

 

18.01.2018

14:00-15:00

 

60’

Ayniyat Saymanlığı

 

10 kişi

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

İlgili İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.

 

 • Bulaşıcı hastalıklardan korunma
 • İşinde kullandığı malzemelerin dezenfeksiyonu

 

18.01.2018

12:00-13:00

 

60’

Berber

 

2 kişi

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Bağdat EROL

EKK Hemşiresi

 

 • Microsoft Windows 7 İşletim sistemi
 • Sağlık net entegrasyon sistemi
 • Hastane bilgi yönetim sistemi
 • Temel ağ (Network) eğitimi

 

18.01.2018

08:00-09:00

 

60’

Bilgi İşlem Birim Personelleri

 

6 Kişi

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Şakir CERİTOĞLU

Birim Personeli

 

 • Hasta Hakları Ve Sorumlulukları
 • Etik Ve Hasta Hakl.
 • İletişim

19.01.2018

15:00-15:30

 

30’

Ameliyathane Çalışanları

 

100 kişi

Tüm Personelin;

Hasta Hakları Ve Mesleki Etik konusunda bilgi düzeyini arttırmak, hasta memnuniyetini üst seviyede tutmak amacıyla gereken uygulamalar ile, hasta hak ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmasını ve bu konuda davranış biçimleri geliştirmesini sağlamak

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Bülent KAYA

Sosyal Hizmet Uzmanı

 

 • Kişiler Arası İletişim
 • Öfke Kontrolü Ve Stres Yönetimi
 • Hasta ve Yakınlarıyla İletişim
 • Beden Dili ve Empati

19.01.2018

15:30-16:00

 

30’

Ameliyathane Çalışanları

 

100 kişi

Tüm personelin;

Hasta, hasta yakını ve diğer çalışanlar ile iletişimini profesyonel düzeyde sağlayabilmek, stres yönetimi beden dili okuma ve empati açısından kendilerini geliştirmesini sağlayabilmek

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Bülent KAYA

Sosyal Hizmet Uzmanı

 

 • Dosyalama teknikleri ve resmi yazışma kuralları

 

19.01.2018

16:00-17:00

 

60’

Evrak Birim Çalışanları

 

3 kişi

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

İlgili İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.

 

TİG Eğitimleri

 • TİG nedir?
 • Amacı nedir?
 • Yapılması ve istenen nedir?

22.01.2018

12:00-13:00

 

60’

KVC Servis Çalışanları

 

30 kişi

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Tanı ve işlem uyumu sağlamak

Doğru veri akışı sağlamak

Geliri artırmak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

TİG Klinik Kodlamacı

 

 • İlgili ofset aletleri kullanımı

22.01.2018

16:00-17:00

 

60’

Fotokopi Çalışanı

 

1 kişi

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

İlgili İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.

 

 • El hijyeni
 • Hastane bölüm bazlı temizlik
 • Atık yönetimi
 • Hijyen
 • Hast. enf. Önlemleri
 • Bulaşıcı hast. Korunma
 • İzolasyon önlemleri
 • Kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu/ dekontaminasyon

 

23.01.2018

 

12:30-13:30

 

60’

 

 

Temizlik Personelleri

 

100 kişi

 

 

 

İlgili Personelin; Hastane Enfeksiyonlarının önlenmesi konusunda bilgi sahibi olabilmesini sağlamak ve bu konuyla ilgili önleyici tedbirler hakkında gereken önemi kavramalarını sağlayabilmek

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Bağdat EROL

EKK Hemşiresi

 

 • Hasta Güvenliği Eğitimi
 • Advers Etki Bildirimi
 • Güvenli Cerrahi Uygulamaları
 • Hasta Başı Test Cihazı
 • Transfüzyon Güvenliği
 • Sözel İstem Uygulaması
 • Ulusal Renkli Kod Sistemi
 • Hasta Transferleri
 • Hasta Düşmeleri
 • Hasta Kimlik Tanımlayıcılarının Kullanımı
 • Hastanın Beraberinde Getirdiği İlaçlar

24.01.2018

14:00-15:00

 

60’

S. Hizmetleri

Sınıfı Çalışanlar

Ebe, Hemşire

Sağlık Memuru

 

100 kişi

 

 

 

Tüm personelin; Hasta Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Tüm Tedbirler Hakkında Bilgi Sahibi Olmasını Ve Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Necati BÜKECİK

Destek ve Kalite Müdürü/Kalite Direktörü

 

Adem Sevinç

Kalite Yönetim Birim Sorumlusu

 

Ercan Togan

Kalite Birim Personeli

 

 

 • Hasta Hakları Ve Sorumlulukları
 • Etik Ve Hasta Hakl.
 • İletişim

25.01.2018

08:00-08:30

 

30’

Güvenlik, Bekçi, Berber

 

50 kişi

Tüm Personelin;

Hasta Hakları Ve Mesleki Etik konusunda bilgi düzeyini arttırmak, hasta memnuniyetini üst seviyede tutmak amacıyla gereken uygulamalar ile, hasta hak ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmasını ve bu konuda davranış biçimleri geliştirmesini sağlamak

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Bülent KAYA

Sosyal Hizmet Uzmanı

 

 • Kişiler Arası İletişim
 • Öfke Kontrolü Ve Stres Yönetimi
 • Hasta ve Yakınlarıyla İletişim
 • Beden Dili ve Empati

25.01.2018

08:30-09:00

 

30’

 

Güvenlik, Bekçi, Berber

 

50 kişi

Tüm personelin;

Hasta, hasta yakını ve diğer çalışanlar ile iletişimini profesyonel düzeyde sağlayabilmek, stres yönetimi beden dili okuma ve empati açısından kendilerini geliştirmesini sağlayabilmek

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Bülent KAYA

Sosyal Hizmet Uzmanı

 

 • Temel yaşam desteği
 • Hasta transferi
 • Hasta düşmeleri
 • Hasta kimlik tanımlayıcılar
 • Mavi kod/ Pembe kod
 • Anne sütü ve Bebek Dostu Hastane çalışmaları
 • Engellilere yönelik düzenlemeler

25.01.2018

09:00-09:30

 

30’

 

 

Güvenlik, Bekçi, Berber

 

50 kişi

 

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Meral TAŞKIN

Eğitim Hemşiresi

 

 • El hijyeni
 • Hastane bölüm bazlı temizlik
 • Atık yönetimi
 • Hijyen
 • Hast. enf. Önlemleri
 • Bulaşıcı hast. Korunma
 • İzolasyon önlemleri
 • Kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu/ dekontaminasyon

25.01.2018

08:30-09:00

 

30’

Güvenlik, Bekçi, Berber

 

50 kişi

 

Tüm personelin;

Hasta, hasta yakını ve diğer çalışanlar ile iletişimini profesyonel düzeyde sağlayabilmek, stres yönetimi beden dili okuma ve empati açısından kendilerini geliştirmesini sağlayabilmek

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Bağdat EROL

EKK Hemşiresi

 

 • Cenaze yıkama, kefenleme ve tabutlama eğitimi

25.01.2018

 

12:00-13:00

 

60’

İmam/Gassal

 

1 kişi

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

İlgili İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.

 

 • Sağlık istatistikleri
 • Tıbbi terminoloji eğitimi
 • Veri toplama, veri girişi ve veri değerlendirme yöntemleri

 

25.01.2018

12:00-13:00

 

60’

İstatistik Birim Personelleri

 

4 kişi

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Muhterem GEÇGEL

 

Birim Sorumlusu

 

 • Temel yaşam desteği
 • İleri yaşam desteği
 • Triaj
 • Ex hazırlığı

 

26.01.2018

08:00-09:00

 

60’

Acil Servis Çalışanları

 

50 kişi

Sağlık personeli dışında hastanemizde hizmet veren personellerin; Arrest anında gereken temel yaşam desteğinin sağlanması hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Meral TAŞKIN

Eğitim Hemşiresi

 

 • Hasta yönlendirme

26.01.2018

12:00-13:00

 

60’

Karşılama ve Yönlendirme Birim Çalışanları

 

11 kişi

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

İlgili İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.

 

 • Pembe kod
 • Mavi kod
 • Akılcı ilaç kullanımı
 • Anne sütü ve önemi
 • Temel yaşam desteği
 • Engellilere yönelik düzenlemeler

26.01.2018

16:00-17:00

 

60’

Sağlık Hizmeti Sınıfı Çalışanları

 

(Ebe, Hemşire, S. Memuru, ATT Hariç)

 

80 kişi

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Şadiye ŞAFAK

Eğitim Hemşiresi

 

 

 • Hasta Hakları Ve Sorumlulukları
 • Etik Ve Hasta Hakl.
 • İletişim

29.01.2018

09:00-09:30

 

30’

Güvenlik

 

40 kişi

 

(Yazır)

Tüm Personelin;

Hasta Hakları Ve Mesleki Etik konusunda bilgi düzeyini arttırmak, hasta memnuniyetini üst seviyede tutmak amacıyla gereken uygulamalar ile, hasta hak ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmasını ve bu konuda davranış biçimleri geliştirmesini sağlamak

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

F. Feray SELVİ

Eğitim Hemşiresi

 

 • Kişiler Arası İletişim
 • Öfke Kontrolü Ve Stres Yönetimi
 • Hasta ve Yakınlarıyla İletişim
 • Beden Dili ve Empati

29.01.2018

09:30-10:00

 

30’

Güvenlik

 

40 kişi

 

(Yazır)

Tüm personelin;

Hasta, hasta yakını ve diğer çalışanlar ile iletişimini profesyonel düzeyde sağlayabilmek, stres yönetimi beden dili okuma ve empati açısından kendilerini geliştirmesini sağlayabilmek

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

F. Feray SELVİ

Eğitim Hemşiresi

 

 

 • Hasta Hakları Ve Sorumlulukları
 • Etik Ve Hasta Hakl.
 • İletişim

29.01.2018

16:00-16:30

 

30’

Temizlik Personeli

 

65 kişi

 

(Yazır)

Tüm Personelin;

Hasta Hakları Ve Mesleki Etik konusunda bilgi düzeyini arttırmak, hasta memnuniyetini üst seviyede tutmak amacıyla gereken uygulamalar ile, hasta hak ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmasını ve bu konuda davranış biçimleri geliştirmesini sağlamak

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

F. Feray SELVİ

Eğitim Hemşiresi

 

 • Kişiler Arası İletişim
 • Öfke Kontrolü Ve Stres Yönetimi
 • Hasta ve Yakınlarıyla İletişim
 • Beden Dili ve Empati

29.01.2018

16:30-17:00

 

30’

Temizlik Personeli

 

65 kişi

 

(Yazır)

Tüm personelin;

Hasta, hasta yakını ve diğer çalışanlar ile iletişimini profesyonel düzeyde sağlayabilmek, stres yönetimi beden dili okuma ve empati açısından kendilerini geliştirmesini sağlayabilmek

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

F. Feray SELVİ

Eğitim Hemşiresi

 

 • 6245 sayılı harcırah kanunu
 • Döner sermaye yönetmeliği ve personel bordo takip programı
 • Tek düzen muhasebe sistemi

29.01.2018

12:00-13:00

 

60’

Mutemetlik Birim Çalışanları

 

15 kişi

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

İlgili İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.

 

 • Hasta Hakları Ve Sorumlulukları
 • Etik Ve Hasta Hakl.
 • İletişim

30.01.2018

12:00-12:30

 

30’

İdari birim personeli, Eczacı, Psikolog

 

7 kişi

 

(Yazır)

Tüm Personelin;

Hasta Hakları Ve Mesleki Etik konusunda bilgi düzeyini arttırmak, hasta memnuniyetini üst seviyede tutmak amacıyla gereken uygulamalar ile, hasta hak ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmasını ve bu konuda davranış biçimleri geliştirmesini sağlamak

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

F. Feray SELVİ

Eğitim Hemşiresi

 

 • Kişiler Arası İletişim
 • Öfke Kontrolü Ve Stres Yönetimi
 • Hasta ve Yakınlarıyla İletişim
 • Beden Dili ve Empati

30.01.2018

12:30-13:00

 

30’

İdari birim personeli, Eczacı, Psikolog

 

7 kişi

 

(Yazır)

Tüm personelin;

Hasta, hasta yakını ve diğer çalışanlar ile iletişimini profesyonel düzeyde sağlayabilmek, stres yönetimi beden dili okuma ve empati açısından kendilerini geliştirmesini sağlayabilmek

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

F. Feray SELVİ

Eğitim Hemşiresi

 

 

 • Hasta Hakları Ve Sorumlulukları
 • Etik Ve Hasta Hakl.
 • İletişim

 

 

 

 

30.01.2018

15:00-15:30

 

30’

Tüm Hekimler

 

30 kişi

 

(Yazır)

Tüm Personelin;

Hasta Hakları Ve Mesleki Etik konusunda bilgi düzeyini arttırmak, hasta memnuniyetini üst seviyede tutmak amacıyla gereken uygulamalar ile, hasta hak ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmasını ve bu konuda davranış biçimleri geliştirmesini sağlamak

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

F. Feray SELVİ

Eğitim Hemşiresi

 

 • Kişiler Arası İletişim
 • Öfke Kontrolü Ve Stres Yönetimi
 • Hasta ve Yakınlarıyla İletişim
 • Beden Dili ve Empati

 

 

 

30.01.2018

15:30-16:00

 

30’

Tüm Hekimler

 

30 kişi

 

(Yazır)

Tüm personelin;

Hasta, hasta yakını ve diğer çalışanlar ile iletişimini profesyonel düzeyde sağlayabilmek, stres yönetimi beden dili okuma ve empati açısından kendilerini geliştirmesini sağlayabilmek

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

F. Feray SELVİ

Eğitim Hemşiresi

 

 

 • Hasta Hakları Ve Sorumlulukları
 • Etik Ve Hasta Hakl.
 • İletişim

 

 

 

 

30.01.2018

16:00-16:30

 

30’

Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru

 

30 kişi

 

(Yazır)

Tüm Personelin;

Hasta Hakları Ve Mesleki Etik konusunda bilgi düzeyini arttırmak, hasta memnuniyetini üst seviyede tutmak amacıyla gereken uygulamalar ile, hasta hak ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmasını ve bu konuda davranış biçimleri geliştirmesini sağlamak

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

F. Feray SELVİ

Eğitim Hemşiresi

 

 • Kişiler Arası İletişim
 • Öfke Kontrolü Ve Stres Yönetimi
 • Hasta ve Yakınlarıyla İletişim
 • Beden Dili ve Empati

 

 

 

30.01.2018

16:30-17:00

 

30’

Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru

 

30 kişi

 

(Yazır)

Tüm personelin;

Hasta, hasta yakını ve diğer çalışanlar ile iletişimini profesyonel düzeyde sağlayabilmek, stres yönetimi beden dili okuma ve empati açısından kendilerini geliştirmesini sağlayabilmek

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

F. Feray SELVİ

Eğitim Hemşiresi

 

 • Besin kalitesi, yiyecek satın alma ve kontrol yöntemleri
 • Geniş çapta besin hazırlama ve pişirme teknikleri
 • Gıda güvenliği yöntemi
 • Mutfak hijyeni
 • TBS’de kalite güvence sistemleri ve ISO 9000-22000 kalite standartları
 • Mutfak donanım ilkeleri
 • Yiyecek depolama ve muhafaza teknikler
 • Atık yönetimi
 • Yatan hasta servisinde dikkat edilecek noktalar ve diyet kartlarının uygun kullanılması

 

 

 

 

 

 

 

 

30.01.2018

13:00-14:00

 

60’

Mutfak Personelleri

 

80 kişi

 

 

 

 

 

 

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

 

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Özlem CANDEMİR

 

Dİyetisyen

 

 • 657 sayılı devlet memurları kanunu eğitimi

 

31.01.2018

09:00-10:00

 

60’

Nöbetçi Memur

 

4 kişi

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

İlgili İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.

 

 • Dosyalama teknikleri ve resmi yazışma kuralları
 • ÇKYS projesi eğitimi

31.01.2018

10:00-11:00

 

60‘

İnsan kaynakları çalışanları

 

6 kişi

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

İlgili İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.

 

 • Sağlık bakanlığı teşkilat şeması

31.01.2018

12:00-13:00

 

60'

Santral Birim Çalışanları

 

11 kişi

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

İlgili İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.

 

 • Elektronik kamu alım platformu programını

  kullanma

 • Kamu ihale kanunu mali mevzuat sosyal güvenlik reformu ve uygulamaları
 • 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrolü

31.01.2018

16:00-17:00

 

60'

Satın alma Birim Çalışanları

 

kişi

 

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

İlgili İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.

 

 • Hasta Hakları Ve Sorumlulukları
 • Etik Ve Hasta Hakl.
 • İletişim

01.02.2018

12:00-12:30

 

30’

Temizlik Personelleri

 

100 kişi

Tüm Personelin;

Hasta Hakları Ve Mesleki Etik konusunda bilgi düzeyini arttırmak, hasta memnuniyetini üst seviyede tutmak amacıyla gereken uygulamalar ile, hasta hak ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmasını ve bu konuda davranış biçimleri geliştirmesini sağlamak

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Bülent KAYA

Sosyal Hizmet Uzmanı

 

 • Kişiler Arası İletişim
 • Öfke Kontrolü Ve Stres Yönetimi
 • Hasta ve Yakınlarıyla İletişim
 • Beden Dili ve Empati

 

 

 

01.02.2018

12:30-13:00

 

30’

Temizlik Personelleri

 

100 kişi

Tüm personelin;

Hasta, hasta yakını ve diğer çalışanlar ile iletişimini profesyonel düzeyde sağlayabilmek, stres yönetimi beden dili okuma ve empati açısından kendilerini geliştirmesini sağlayabilmek

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Bülent KAYA

Sosyal Hizmet Uzmanı

 

 • Temel yaşam desteği
 • Hasta transferi
 • Hasta düşmeleri
 • Hasta kimlik tanımlayıcılar
 • Mavi kod/ Pembe kod
 • Anne sütü ve Bebek Dostu Hastane çalışmaları

 

 

 

01.02.2018

13:00-13:30

 

30’

Temizlik Personelleri

 

100 kişi

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Meral TAŞKIN

Eğitim Hemşiresi

 

 • Krize müdahale ve afet yönetimi

 

 

01.02.2018

10:00-11:00

 

60'

Sivil Savunma Uzmanı

1 kişi

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Dr. Ali KAVAF

Başhekim Yrd.

 

 • Navigasyon kullanma
 • Trafik kuralları

 

 

02.02.2018

16:00-17:00

 

60'

Ulaştırma

 

20 kişi

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Fuat KALAYCI

Başşoför

 

 • Dosyalama teknikleri ve resmi yazışma kuralları
 • Merkezi yönetim harcama belgeleri yönetmeliği

 

 

05.02.2018

16:00-17:00

 

60'

Tahakkuk Birim Çalışanları

 

kişi

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

İlgili İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.

 

 • Diyaliz su sistem analizleri
 • Kalibrasyon
 • Su analizleri
 • Malzeme bakım onarım

 

06.02.2018

12:00-13:00

 

60'

Teknik Servis Çalışanları

 

35 kişi

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

İlgili İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.

 

 

 • Hasta Hakları Ve Sorumlulukları
 • Etik Ve Hasta Hakl.
 • İletişim

06.02.2018

16:00-16:30

 

30’

Sekreterler

 

100 kişi

Tüm Personelin;

Hasta Hakları Ve Mesleki Etik konusunda bilgi düzeyini arttırmak, hasta memnuniyetini üst seviyede tutmak amacıyla gereken uygulamalar ile, hasta hak ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmasını ve bu konuda davranış biçimleri geliştirmesini sağlamak

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Bülent KAYA

Sosyal Hizmet Uzmanı

 

 • Kişiler Arası İletişim
 • Öfke Kontrolü Ve Stres Yönetimi
 • Hasta ve Yakınlarıyla İletişim
 • Beden Dili ve Empati

06.02.2018

16:30-17:00

 

30’

Sekreterler

 

100 kişi

Tüm personelin;

Hasta, hasta yakını ve diğer çalışanlar ile iletişimini profesyonel düzeyde sağlayabilmek, stres yönetimi beden dili okuma ve empati açısından kendilerini geliştirmesini sağlayabilmek

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Bülent KAYA

Sosyal Hizmet Uzmanı

 

 • Malzeme teslim prosedürleri

07.02.2018

08:00-09:00

 

60'

Terzihane çalışanları

 

3 kişi

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

İlgili İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.

 

 • Temel yaşam desteği
 • Hasta transferi
 • Hasta düşmeleri
 • Hasta kimlik tanımlayıcılar
 • Mavi kod/ Pembe kod
 • Anne sütü ve Bebek Dostu Hastane çalışmaları

07.02.2018

16:00-16:30

30’

Sekreterler

 

100 kişi

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Şadiye ŞAFAK

Eğitim Hemşiresi

 

 • Çamaşır kabul, teslim ve depolama sistematiği
 • Doğru miktarda dezenfektan kullanma

 

07.02.2018

16:00-17:00

 

60’

Çamaşırhane Çalışanları

 

3 kişi

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Naile Çetin

EKK Hemşiresi

 

 • Hasta Hakları Ve Sorumlulukları
 • Etik Ve Hasta Hakl.
 • İletişim

08.02.2018

08:00-08:30

 

30’

Güvenlik, Bekçi, Berber

 

50 kiş

Tüm Personelin;

Hasta Hakları Ve Mesleki Etik konusunda bilgi düzeyini arttırmak, hasta memnuniyetini üst seviyede tutmak amacıyla gereken uygulamalar ile, hasta hak ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmasını ve bu konuda davranış biçimleri geliştirmesini sağlamak

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Bülent KAYA

Sosyal Hizmet Uzmanı

 

 • Kişiler Arası İletişim
 • Öfke Kontrolü Ve Stres Yönetimi
 • Hasta ve Yakınlarıyla İletişim
 • Beden Dili ve Empati

 

 

 

08.02.2018

08:30-09:00

 

30’

Güvenlik, Bekçi, Berber

 

50 kişi

Tüm personelin;

Hasta, hasta yakını ve diğer çalışanlar ile iletişimini profesyonel düzeyde sağlayabilmek, stres yönetimi beden dili okuma ve empati açısından kendilerini geliştirmesini sağlayabilmek

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Bülent KAYA

Sosyal Hizmet Uzmanı

 

 • Temel yaşam desteği
 • Hasta transferi
 • Hasta düşmeleri
 • Hasta kimlik tanımlayıcılar
 • Mavi kod/ Pembe kod
 • Anne sütü ve Bebek Dostu Hastane çalışmaları

 

 

08.02.2018

09:00-09:30

 

30’

Güvenlik, Bekçi, Berber

 

50 kişi

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Meral TAŞKIN

Eğitim Hemşiresi

 

 • Dağıtım anahtarları
 • Faturalandırma mevzuatı

 

 

08.02.2018

16:00-17:00

 

60'

TİG Birim Personelleri

 

6 kişi

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Dr. Ali KAVAF

Başhekim Yrd.

 

 • Temel yaşam desteği
 • Hasta transferi
 • Hasta düşmeleri
 • Hasta kimlik tanımlayıcılar
 • Mavi kod/ Pembe kod
 • Anne sütü ve Bebek Dostu Hastane çalışmaları

09.02.2018

16:00-16:30

 

30’

Sekreterler

 

100 kişi

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Şadiye ŞAFAK

Eğitim Hemşiresi

 

 • Hasta Güvenliği Eğitimi
 • Güvenli Cerrahi Uygulamaları
 • Hasta Başı Test Cihazı
 • Transfüzyon Güvenliği
 • Sözel İstem Uygulaması
 • Ulusal Renkli Kod Sistemi
 • Hasta Transferleri
 • Hasta Düşmeleri
 • Hasta Kimlik Tanımlayıcılarının kullanımı

12.02.2018

14:00-15:00

 

60'

S. Hizmetleri

Sınıfı Çalışanlar

Ebe, Hemşire

Sağlık Memuru

 

100 kişi

 

 

 

Tüm personelin; Hasta Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Tüm Tedbirler Hakkında Bilgi Sahibi Olmasını Ve Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Necati Bukecik

İdr.Mali İşl.Mdr.Yrd

 

Adem Sevinç

Kalite Birim Personeli

 

Ercan Togan

Kalite Birim Personeli

 

 • Hasta Hakları Ve Sorumlulukları
 • Etik Ve Hasta Hakl.
 • İletişim

 

13.02.2018

14:00-17:00

 

180’

Tüm Personel

 

150 kişi

 

(Yazır)

Tüm Personelin;

Hasta Hakları Ve Mesleki Etik konusunda bilgi düzeyini arttırmak, hasta memnuniyetini üst seviyede tutmak amacıyla gereken uygulamalar ile, hasta hak ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmasını ve bu konuda davranış biçimleri geliştirmesini sağlamak

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

F. Feray SELVİ

Eğitim Hemşiresi

 

 • Kişiler Arası İletişim
 • Öfke Kontrolü Ve Stres Yönetimi
 • Hasta ve Yakınlarıyla İletişim
 • Beden Dili ve Empati

 

 

 

13.02.2018

14:00-17:00

 

180’

Tüm Personel

 

150 kişi

 

(Yazır)

Tüm personelin;

Hasta, hasta yakını ve diğer çalışanlar ile iletişimini profesyonel düzeyde sağlayabilmek, stres yönetimi beden dili okuma ve empati açısından kendilerini geliştirmesini sağlayabilmek

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

F. Feray SELVİ

Eğitim Hemşiresi

 

 

 • Hasta Hakları Ve Sorumlulukları
 • Etik Ve Hasta Hakl.
 • İletişim

14.02.2018

16:00-16:30

 

30’

Sekreterler

 

100 kişi

Tüm Personelin;

Hasta Hakları Ve Mesleki Etik konusunda bilgi düzeyini arttırmak, hasta memnuniyetini üst seviyede tutmak amacıyla gereken uygulamalar ile, hasta hak ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmasını ve bu konuda davranış biçimleri geliştirmesini sağlamak

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Bülent KAYA

Sosyal Hizmet Uzmanı

 

 • Kişiler Arası İletişim
 • Öfke Kontrolü Ve Stres Yönetimi
 • Hasta ve Yakınlarıyla İletişim
 • Beden Dili ve Empati

14.02.2018

16:30-17:00

 

30’

Sekreterler

 

100 kişi

Tüm personelin;

Hasta, hasta yakını ve diğer çalışanlar ile iletişimini profesyonel düzeyde sağlayabilmek, stres yönetimi beden dili okuma ve empati açısından kendilerini geliştirmesini sağlayabilmek

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Bülent KAYA

Sosyal Hizmet Uzmanı

 

 • El hijyeni
 • Hastane bölüm bazlı temizlik
 • Atık yönetimi
 • Hijyen
 • Hast. enf. Önlemleri
 • Bulaşıcı hast. Korunma
 • İzolasyon önlemleri
 • Kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu/ dekontaminasyon

14.02.2018

08:30-09:00

 

30’

Güvenlik, Bekçi

 

50 kişi

 

 

Tüm personelin;

Hasta, hasta yakını ve diğer çalışanlar ile iletişimini profesyonel düzeyde sağlayabilmek, stres yönetimi beden dili okuma ve empati açısından kendilerini geliştirmesini sağlayabilmek

 

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Bağdat Erol

EKK Hemşiresi

 

 • El hijyeni
 • Hastane bölüm bazlı temizlik
 • Atık yönetimi
 • Hijyen
 • Hast. enf. Önlemleri
 • Bulaşıcı hast. Korunma
 • İzolasyon önlemleri
 • Kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu/ dekontaminasyon

 

 

 

 

 

15.02.2018

12:30-14:30

 

90’

Tüm Personel

(Ebe, Hemşire, S. Memuru, ATT)

 

150 kişi

 

 

 

 

İlgili personelin; Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Oyagül Aksay

EKK Hemşiresi

 

 • El hijyeni
 • Hastane bölüm bazlı temizlik
 • Atık yönetimi
 • Hijyen
 • Hast. enf. Önlemleri
 • Bulaşıcı hast. Korunma
 • İzolasyon önlemleri
 • Kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu/ dekontaminasyon

 

 

 

 

 

21.02.2018

16.00-17.00

 

60’

Radyoloji, FTR Patoloji

 

(Ebe, Hemşire, S. Memuru, ATT Hariç)

 

80 kişi

 

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Oyagül Aksay

EKK Hemşiresi

 

 • El hijyeni
 • Hastane bölüm bazlı temizlik
 • Atık yönetimi
 • Hijyen
 • Hast. enf. Önlemleri
 • Bulaşıcı hast. Korunma
 • İzolasyon önlemleri
 • Kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu/ dekontaminasyon

 

 

 

 

 

28.02.2018

12:30-13:30

 

60’

Temizlik Personelleri

 

100 kişi

 

İlgili Personelin; Hastane Enfeksiyonlarının önlenmesi konusunda bilgi sahibi olabilmesini sağlamak ve bu konuyla ilgili önleyici tedbirler hakkında gereken önemi kavramalarını sağlayabilmek

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Meyli Türk

EKK Hemşiresi

 

 • T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programı

 

 

 

19.02.2018

30.03.2018

08:00-16:00

 

8 Saat

Kursiyerler

 

 

Yoğun Bakım Çalışanlarının görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilinçlendirilmesi ve sertifika verilmesi

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Uygulamalı Eğitimi

Uzman Hekimler, Eğitim Hemşireleri,

Sosyal Hizmet Uzmanı, İSG Çalışanları, Kalite Birim Çalışanları,

EKK Hemşireleri

 

 

 • Hasta Hakları Ve Sorumlulukları
 • Etik Ve Hasta Hakl.
 • İletişim

01.03.2018

12:00-12:30

 

30’

Temizlik Personelleri

 

100 kişi

Tüm Personelin;

Hasta Hakları Ve Mesleki Etik konusunda bilgi düzeyini arttırmak, hasta memnuniyetini üst seviyede tutmak amacıyla gereken uygulamalar ile, hasta hak ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmasını ve bu konuda davranış biçimleri geliştirmesini sağlamak

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Bülent KAYA

Sosyal Hizmet Uzmanı

 

 • Kişiler Arası İletişim
 • Öfke Kontrolü Ve Stres Yönetimi
 • Hasta ve Yakınlarıyla İletişim
 • Beden Dili ve Empati

 

 

 

01.03.2018

12:30-13:00

 

30’

Temizlik Personelleri

 

100 kişi

Tüm personelin;

Hasta, hasta yakını ve diğer çalışanlar ile iletişimini profesyonel düzeyde sağlayabilmek, stres yönetimi beden dili okuma ve empati açısından kendilerini geliştirmesini sağlayabilmek

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Bülent KAYA

Sosyal Hizmet Uzmanı

 

 • Temel yaşam desteği
 • Hasta transferi
 • Hasta düşmeleri
 • Hasta kimlik tanımlayıcılar
 • Mavi kod/ Pembe kod
 • Anne sütü ve Bebek Dostu Hastane çalışmaları

 

 

 

01.03.2018

13:00-13:30

 

30’

Temizlik Personelleri

 

100 kişi

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Meral TAŞKIN

Eğitim Hemşiresi

 

 • El hijyeni
 • Hastane bölüm bazlı temizlik
 • Atık yönetimi
 • Hijyen
 • Hast. enf. Önlemleri
 • Bulaşıcı hast. Korunma
 • İzolasyon önlemleri
 • Kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu/ dekontaminasyon

 

 

 

 

05.03.2018

12:30-13:30

 

60’

Temizlik Personelleri

 

100 kişi

 

 

İlgili Personelin; Hastane Enfeksiyonlarının önlenmesi konusunda bilgi sahibi olabilmesini sağlamak ve bu konuyla ilgili önleyici tedbirler hakkında gereken önemi kavramalarını sağlayabilmek

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Bağdat EROL

EKK Hemşiresi

 

 • Çalışan Güvenliği Eğitimleri
 • Güvenlik Raporlama Sistemi
 • Ulusal Renkli Kod Sistemi
 • Personel Kimlik Kartı Kullanımı
 • SKS de HBYS ve WEB Kullanımı
 • İndikatör Eğitimi

 

 

 

05.03.2018

 

10:00-11:00

 

60'

İdari Birim Çalışanları

 

100 kişi

 

 

İlgili personelin; Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Necati Bukecik

İdr.Mali İşl.Mdr.Yrd

 

Adem Sevinç

Kalite Birim Personeli

 

Ercan Togan

Kalite Birim Personeli

 

 • Anne sütü ve Bebek Dostu Hastane Çalışmaları

 

 

08.03.2018

09:00-10:00

 

60’

Tüm Personel

 

150 kişi

 

İlgili personelin; Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Şadiye ŞAFAK

Eğitim Hemşiresi

 

 • Beslenme – Nutrisyon Eğitimi

 

 

08.03.2018

10:00-11:00

 

60’

Tüm Personel

 

150 kişi

 

İlgili personelin; Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Emine ÖZER

TPN Hemşiresi

 

 • Ulusal Renkli Kod Sistemi
 • Güvenlik Raporlama Sistemi
 • SKS ve Verimlilik Kriterleri
 • Çalışan Güvenliği Eğitimleri

 

 

 

 

 

08.03.2018

16:00-17:00

 

60 '

Sekreterler

 

150 kişi

 

 

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Necati Bukecik

İdr.Mali İşl.Mdr.Yrd

 

Adem Sevinç

Kalite Birim Personeli

 

Ercan Togan

Kalite Birim Personeli

 

 • Hasta Hakları Ve Sorumlulukları
 • Etik Ve Hasta Hakl.
 • İletişim

12.03.2018

15:00-15:30

 

30’

Teknik Servis Çalışanları

 

25 kişi

Tüm Personelin;

Hasta Hakları Ve Mesleki Etik konusunda bilgi düzeyini arttırmak, hasta memnuniyetini üst seviyede tutmak amacıyla gereken uygulamalar ile, hasta hak ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmasını ve bu konuda davranış biçimleri geliştirmesini sağlamak

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Bülent KAYA

Sosyal Hizmet Uzmanı

 

 • Kişiler Arası İletişim
 • Öfke Kontrolü Ve Stres Yönetimi
 • Hasta ve Yakınlarıyla İletişim
 • Beden Dili ve Empati

12.03.2018

15:30-16:00

 

30’

Teknik Servis Çalışanları

 

25 kişi

Tüm personelin;

Hasta, hasta yakını ve diğer çalışanlar ile iletişimini profesyonel düzeyde sağlayabilmek, stres yönetimi beden dili okuma ve empati açısından kendilerini geliştirmesini sağlayabilmek

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Bülent KAYA

Sosyal Hizmet Uzmanı

 

 • Temel yaşam desteği
 • Hasta transferi
 • Hasta düşmeleri
 • Hasta kimlik tanımlayıcılar
 • Mavi kod/ Pembe kod
 • Anne sütü ve Bebek Dostu Hastane çalışmaları
 • Engellilere yönelik düzenlemeler

12.03.2018

16:00-16:30

 

30’

Teknik Servis Çalışanları

 

25 kişi

 

 

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Meral TAŞKIN

Eğitim Hemşiresi

 

 • El hijyeni
 • Hastane bölüm bazlı temizlik
 • Atık yönetimi
 • Hijyen
 • Hast. enf. Önlemleri
 • Bulaşıcı hast. Korunma
 • İzolasyon önlemleri
 • Kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu/ dekontaminasyon

 

 

 

 

12.03.2018

16:30-17:00

 

30’

Teknik Servis Çalışanları

 

25 kişi

 

 

İlgili Personelin; Hastane Enfeksiyonlarının önlenmesi konusunda bilgi sahibi olabilmesini sağlamak ve bu konuyla ilgili önleyici tedbirler hakkında gereken önemi kavramalarını sağlayabilmek

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Bağdat EROL

EKK Hemşiresi

 

TİG Eğitimleri

 • TİG nedir?
 • Amacı nedir?
 • Yapılması ve istenen nedir?

16.03.2018

12:00-13:00

 

60’

Romatoloji Birimi

Cildiye Birimi çalışanları

30 kişi

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Tanı ve işlem uyumu sağlamak

Doğru veri akışı sağlamak

Geliri artırmak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

TİG Klinik Kodlamacı

 

 • SKS Verimlilik eğitimleri
 • Hasta Güvenliği eğitimi

 

 

21.03.2018

13:00-17:00

 

4 SAAT

Tüm Personel

 

150 Kişi

 

(Yazır)

Tüm personelin; Hasta Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Tüm Tedbirler Hakkında Bilgi Sahibi Olmasını Ve Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

F. Feray SELVİ

Eğitim Hemşiresi

 

 • El hijyeni
 • Hastane bölüm bazlı temizlik
 • Atık yönetimi
 • Hijyen
 • Hast. enf. Önlemleri
 • Bulaşıcı hast. Korunma
 • İzolasyon önlemleri
 • Kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu/ dekontaminasyon

 

 

 

21.03.2017

09:00-10:00

 

30’

Güvenlik, Bekçi, Berber

 

50 kişi

İlgili Personelin; Hastane Enfeksiyonlarının önlenmesi konusunda bilgi sahibi olabilmesini sağlamak ve bu konuyla ilgili önleyici tedbirler hakkında gereken önemi kavramalarını sağlayabilmek

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Meyli Türk

EKK Hemşiresi

 

 • El hijyeni
 • Hastane bölüm bazlı temizlik
 • Atık yönetimi
 • Hijyen
 • Hast. enf. Önlemleri
 • Bulaşıcı hast. Korunma
 • İzolasyon önlemleri
 • Kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu/ dekontaminasyon

29.03.2017

16:30-17:00

 

30’

Sekreterler

 

100 kişi

 

 

İlgili Personelin; Hastane Enfeksiyonlarının önlenmesi konusunda bilgi sahibi olabilmesini sağlamak ve bu konuyla ilgili önleyici tedbirler hakkında gereken önemi kavramalarını sağlayabilmek

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Oyagül Aksay

EKK Hemşiresi

 

 • T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ameliyathane Hemşireliği Sertifika Programı

 

 

 

26.03.2018

25.04.2018

08:00-16:00

 

8 Saat

Kursiyerler

 

 

Ameliyathane Çalışanlarının görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilinçlendirilmesi ve sertifika verilmesi

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Uygulamalı Eğitimi

Uzman Hekimler, Ameliyathane Hemşireleri, Eğitim Hemşireleri,

, Kalite Birim Çalışanları,

EKK Hemşireleri

 

 • El hijyeni
 • Hastane bölüm bazlı temizlik
 • Atık yönetimi
 • Hijyen
 • Hast. enf. Önlemleri
 • Bulaşıcı hast. korunma
 • İzolasyon önlemleri
 • Kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu/ dekontaminasyon

04.04.2018

 

12:30-13:30

 

60'

Temizlik Personelleri

 

150 kişi

 

 

İlgili Personelin; Hastane Enfeksiyonlarının önlenmesi konusunda bilgi sahibi olabilmesini sağlamak ve bu konuyla ilgili önleyici tedbirler hakkında gereken önemi kavramalarını sağlayabilmek

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Meyli Türk

EKK Hemşiresi

 

 • El hijyeni
 • Hastane bölüm bazlı temizlik
 • Atık yönetimi
 • Hijyen
 • Hast. enf. Önlemleri
 • Bulaşıcı hast. Korunma
 • İzolasyon önlemleri
 • Kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu/ dekontaminasyon

12.04.2018

16:30-17:00

 

30’

Sekreterler

 

100 kişi

 

İlgili Personelin; Hastane Enfeksiyonlarının önlenmesi konusunda bilgi sahibi olabilmesini sağlamak ve bu konuyla ilgili önleyici tedbirler hakkında gereken önemi kavramalarını sağlayabilmek

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel

Seviye

Naile Çetin

EKK Hemşiresi

 

 • Sözel İstem Uygulaması
 • İşleme Özel Onam Formları
 • Hareket Kısıtlama Kararı
 • Hastanın Beraberinde Getirdiği İlaçlar
 • Güvenli Cerrahi Uygulamaları
 • İlaç Yönetimi
 • Güvenlik Raporlama Sistemi
 • Ulusal Renkli Kod Sistemi
 • Hasta Dosyası Eğitimler
 • Hasta Güvenliği Eğitimi

 

 

 

 

 

18.04.2018

16:00-17:00

 

60’

Tüm Hekimler

 

150 kişi

 

 

 

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Necati Bukecik

İdr.Mali İşl.Mdr.Yrd

 

Adem Sevinç

Kalite Birim Personeli

 

Ercan Togan

Kalite Birim Personeli

 

 • Temel yaşam desteği
 • İleri yaşam desteği
 • Triaj
 • Ex hazırlığı

 

20.04.2018

14:00-17:00

 

180'

Tüm Personel

 

150 kişi

 

(Yazır)

Sağlık personeli dışında hastanemizde hizmet veren personellerin; Arrest anında gereken temel yaşam desteğinin sağlanması hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

F. Feray SELVİ

 

Eğitim Hemşiresi

 

 

 • Hasta Hakları Ve Sorumlulukları
 • Etik Ve Hasta Hakl.
 • İletişim

27.04.2018

15:00-15:30

 

30’

Ameliyathane Çalışanları

 

100 kişi

Tüm Personelin;

Hasta Hakları Ve Mesleki Etik konusunda bilgi düzeyini arttırmak, hasta memnuniyetini üst seviyede tutmak amacıyla gereken uygulamalar ile, hasta hak ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmasını ve bu konuda davranış biçimleri geliştirmesini sağlamak

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Bülent KAYA

Sosyal Hizmet Uzmanı

 

 • Kişiler Arası İletişim
 • Öfke Kontrolü Ve Stres Yönetimi
 • Hasta ve Yakınlarıyla İletişim
 • Beden Dili ve Empati

27.04.2018

15:30-16:00

 

30’

Ameliyathane Çalışanları

 

100 kişi

Tüm personelin;

Hasta, hasta yakını ve diğer çalışanlar ile iletişimini profesyonel düzeyde sağlayabilmek, stres yönetimi beden dili okuma ve empati açısından kendilerini geliştirmesini sağlayabilmek

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Bülent KAYA

Sosyal Hizmet Uzmanı

 

 • Anne sütü ve Bebek Dostu Hastane Çalışmaları

 

 

27.04.2018

09:00-10:00

 

60’

Tüm Personel

 

150 kişi

 

İlgili personelin; Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Şadiye ŞAFAK

Eğitim Hemşiresi

 

 • Beslenme – Nutrisyon Eğitimi

 

 

26.04.2018

14:00-15:00

 

60’

Tüm Personel

 

150 kişi

 

İlgili personelin; Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Emine ÖZER

TPN Hemşiresi

 

 • T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programı

 

 

 

02.05.2018

12.06.2017

08:00-16:00

 

8 Saat

Kursiyerler

 

 

Yoğun Bakım Çalışanlarının görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilinçlendirilmesi ve sertifika verilmesi

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Uygulamalı Eğitimi

Uzman Hekimler, Eğitim Hemşireleri,

Sosyal Hizmet Uzmanı, İSG Çalışanları, Kalite Birim Çalışanları,

EKK Hemşireleri

 

 • El hijyeni
 • Hastane bölüm bazlı temizlik
 • Atık yönetimi
 • Hijyen
 • Hast. enf. Önlemleri
 • Bulaşıcı hast. Korunma
 • İzolasyon önlemleri
 • Kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu/ dekontaminasyon

 

 

 

 

03.05.2018

12:30-13:30

 

60’

Temizlik Personelleri

 

100 kişi

 

 

İlgili Personelin; Hastane Enfeksiyonlarının önlenmesi konusunda bilgi sahibi olabilmesini sağlamak ve bu konuyla ilgili önleyici tedbirler hakkında gereken önemi kavramalarını sağlayabilmek

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Naile Çetin

EKK Hemşiresi

 

 • Ulusal Renkli Kod Sistemi
 • Güvenlik Raporlama Sistemi
 • Hasta Düşmeleri
 • Hasta Transferleri
 • SKS ve Verimlilik Kriterleri

07.05.2018

10:00-11:00

 

60’

 

 

Hizmet Alımı Grubu Çalışanlar (Bilgi İşlem Şti. Çalışanları Teknik Servis Çalışanları Güvenlik Şti. Çalışanları Klinik Destek Ekibi Ameliyathane , İdari Birim ve Polikliniklerde Görevli Temizlik Şti. Çalışanları)

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Necati Bukecik

İdr.Mali İşl.Mdr.Yrd

 

Adem Sevinç

Kalite Birim Personeli

 

Ercan Togan

Kalite Birim Personeli

 

 • Temel yaşam desteği
 • Hasta transferi
 • Hasta düşmeleri
 • Hasta kimlik tanımlayıcılar
 • Mavi kod/ Pembe kod
 • Anne sütü ve Bebek Dostu Hastane çalışmaları

11.05.2018

15:00-16:00

 

60’

Ameliyathane Çalışanları

 

100 kişi

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Meral TAŞKIN

Eğitim Hemşiresi

 

 • El hijyeni
 • Hastane bölüm bazlı temizlik
 • Atık yönetimi
 • Hijyen
 • Hast. enf. Önlemleri
 • Bulaşıcı hast. Korunma
 • İzolasyon önlemleri
 • Kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu/ dekontaminasyon

 

 

 

 

16.05.2018

12:30-14:30

 

90’

Tüm Personel

(Ebe, Hemşire, S. Memuru, ATT)

 

150 kişi

 

 

İlgili personelin; Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Naile Çetin

EKK Hemşiresi

 

 • El hijyeni
 • Hastane bölüm bazlı temizlik
 • Atık yönetimi
 • Hijyen
 • Hast. enf. Önlemleri
 • Bulaşıcı hast. Korunma
 • İzolasyon önlemleri
 • Kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu/ dekontaminasyon

 

 

 

 

17.05.2018

16:30-17:00

 

30’

Diğer Birimler

 

25 kişi

 

 

İlgili Personelin; Hastane Enfeksiyonlarının önlenmesi konusunda bilgi sahibi olabilmesini sağlamak ve bu konuyla ilgili önleyici tedbirler hakkında gereken önemi kavramalarını sağlayabilmek

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Bağdat Erol

EKK Hemşiresi

 

 • El hijyeni
 • Hastane bölüm bazlı temizlik
 • Atık yönetimi
 • Hijyen
 • Hast. enf. Önlemleri
 • Bulaşıcı hast. Korunma
 • İzolasyon önlemleri
 • Kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu/ dekontaminasyon

 

 

 

18.05.2018

14:00-17:00

 

180'

Tüm Personel

 

150 kişi

 

(Yazır)

 

İlgili Personelin; Hastane Enfeksiyonlarının önlenmesi konusunda bilgi sahibi olabilmesini sağlamak ve bu konuyla ilgili önleyici tedbirler hakkında gereken önemi kavramalarını sağlayabilmek

 

 

 

Soru-Cevap

 

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

F. Feray SELVİ

Eğitim Hemşiresi

 

 • Anne sütü ve Bebek Dostu Hastane Çalışmaları

 

 

24.05.2018

09:00-10:00

 

60’

Tüm Personel

 

150 kişi

 

İlgili personelin; Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Şadiye ŞAFAK

Eğitim Hemşiresi

 

 • Beslenme – Nutrisyon Eğitimi

 

24.05.2018

14:00-15:00

 

60’

Tüm Personel

 

150 kişi

 

İlgili personelin; Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Emine ÖZER

TPN Hemşiresi

 

TİG Eğitimleri

 • TİG nedir?
 • Amacı nedir?
 • Yapılması ve istenen nedir?

25.05.2018

12:00-13:00

 

60’

Beyin Cerrahi Servis Çalışanları

 

30 kişi

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Tanı ve işlem uyumu sağlamak

Doğru veri akışı sağlamak

Geliri artırmak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

TİG Klinik Kodlamacı

 

 • El hijyeni
 • Hastane bölüm bazlı temizlik
 • Atık yönetimi
 • Hijyen
 • Hast. enf. Önlemleri
 • Bulaşıcı hast. Korunma
 • İzolasyon önlemleri
 • Kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu/ dekontaminasyon

 

 

 

 

 

30.05.2018

15:00-16:00

Laboratuvar Çalışanları

20 kişi

İlgili Personelin; Hastane Enfeksiyonlarının önlenmesi konusunda bilgi sahibi olabilmesini sağlamak ve bu konuyla ilgili önleyici tedbirler hakkında gereken önemi kavramalarını sağlayabilmek

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Oyagül Aksay

EKK Hemşiresi

 

 • Hasta Güvenliği Eğitimi
 • Advers Etki Bildirimi
 • Güvenli Cerrahi Uygulamaları
 • Hasta Başı Test Cihazı
 • Transfüzyon Güvenliği
 • Sözel İstem Uygulaması
 • Ulusal Renkli Kod Sistemi
 • Hasta Transferleri
 • Hasta Düşmeleri
 • Hasta Kimlik Tanımlayıcılarının Kullanımı
 • Hastanın Beraberinde Getirdiği İlaçlar

 

 

 

 

 

 

31.05.2018

10:00-11:00

 

60’

 

 

 

S. Hizmetleri

Sınıfı Çalışanlar

Ebe, Hemşire

Sağlık Memuru

 

100 kişi

 

 

 

 

 

 

Tüm personelin; Hasta Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Tüm Tedbirler Hakkında Bilgi Sahibi Olmasını Ve Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

 

 

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

 

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Necati Bukecik

İdr.Mali İşl.Mdr.Yrd

 

Adem Sevinç

Kalite Birim Personeli

 

Ercan Togan

Kalite Birim Personeli

 

 • Temel yaşam desteği
 • İleri yaşam desteği
 • Triaj
 • Ex hazırlığı

 

05.06.2018

08:00-09:00

 

60’

Acil Servis Çalışanları

 

50 kişi

Sağlık personeli dışında hastanemizde hizmet veren personellerin; Arrest anında gereken temel yaşam desteğinin sağlanması hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Meral TAŞKIN

Eğitim Hemşiresi

 

 • Çalışan Güvenliği Eğitimleri
 • Güvenlik Raporlama Sistemi
 • Ulusal Renkli Kod Sistemi
 • Personel Kimlik Kartı Kullanımı
 • SKS de HBYS ve WEB Kullanımı
 • İndikatör Eğitimi
 • SKS ve Verimlilik Kriterleri

 

 

13.06.2018

15:00-16:00

 

60’

İdari Birim Çalışanları

 

50 kişi

 

Tüm personelin; Hasta Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Tüm Tedbirler Hakkında Bilgi Sahibi Olmasını Ve Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Necati Bukecik

İdr.Mali İşl.Mdr.Yrd

 

Adem Sevinç

Kalite Birim Personeli

 

Ercan Togan

Kalite Birim Personeli

 

 • El hijyeni
 • Hastane bölüm bazlı temizlik
 • Atık yönetimi
 • Hijyen
 • Hast. enf. Önlemleri
 • Bulaşıcı hast. Korunma
 • İzolasyon önlemleri
 • Kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu/ dekontaminasyon

 

 

 

 

 

13.06.2017

12:30-13:30

 

60’

Temizlik Personelleri

 

100 kişi

 

 

 

İlgili Personelin; Hastane Enfeksiyonlarının önlenmesi konusunda bilgi sahibi olabilmesini sağlamak ve bu konuyla ilgili önleyici tedbirler hakkında gereken önemi kavramalarını sağlayabilmek

 

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Oyagül Aksay

EKK Hemşiresi

 

 • Sözel İstem Uygulaması
 • İşleme Özel Onam Formları
 • Hareket Kısıtlama Kararı
 • Hastanın Beraberinde Getirdiği İlaçlar
 • Güvenli Cerrahi Uygulamaları
 • İlaç Yönetimi
 • Güvenlik Raporlama Sistemi
 • Ulusal Renkli Kod Sistemi
 • Hasta Dosyası Eğitimleri
 • Hasta Güvenliği Eğitimi

 

 

 

 

 

 

 

18.06.2018

16:00-17:00

 

60’

Tüm Hekimler

 

150 kişi

 

 

 

Tüm personelin; Hasta Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Tüm Tedbirler Hakkında Bilgi Sahibi Olmasını Ve Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Necati Bukecik

İdr.Mali İşl.Mdr.Yrd

 

Adem Sevinç

Kalite Birim Personeli

 

Ercan Togan

Kalite Birim Personeli

 

 • Anne sütü ve Bebek Dostu Hastane Çalışmaları

 

 

19.06.2018

09:00-10:00

 

60’

Tüm Personel

 

150 kişi

 

İlgili personelin; Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Şadiye ŞAFAK

Eğitim Hemşiresi

 

 • Beslenme – Nutrisyon Eğitimi

 

 

19.06.2018

14:00-15:00

 

60’

Tüm Personel

 

150 kişi

 

İlgili personelin; Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Emine ÖZER

TPN Hemşiresi

 

 • T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ameliyathane Hemşireliği Sertifika Programı

 

18.06.2017

17.07.2017

08:00-16:00

 

8 Saat

Kursiyerler

 

Ameliyathane Çalışanlarının görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilinçlendirilmesi ve sertifika verilmesi

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Uygulamalı Eğitimi

Uzman hekimler, Ameliyathane Hemşireleri, Eğitim Hemşireleri,

EKK Hemşireleri

 

 • El hijyeni
 • Hastane bölüm bazlı temizlik
 • Atık yönetimi
 • Hijyen
 • Hast. enf. Önlemleri
 • Bulaşıcı hast. Korunma
 • İzolasyon önlemleri
 • Kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu/ dekontaminasyon

 

 

 

 

27.06.2018

15:00-16:00

 

60’

Ameliyathane Çalışanları

 

100 kişi

 

 

İlgili Personelin; Hastane Enfeksiyonlarının önlenmesi konusunda bilgi sahibi olabilmesini sağlamak ve bu konuyla ilgili önleyici tedbirler hakkında gereken önemi kavramalarını sağlayabilmek

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Bağdat Erol

EKK Hemşiresi

 

 • El hijyeni
 • Hastane bölüm bazlı temizlik
 • Atık yönetimi
 • Hijyen
 • Hast. enf. Önlemleri
 • Bulaşıcı hast. Korunma
 • İzolasyon önlemleri
 • Kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu/ dekontaminasyon

 

 

 

 

28.06.2018

16:30-17:00

 

30’

Teknik Servis Çalışanları

 

25 kişi

 

İlgili Personelin; Hastane Enfeksiyonlarının önlenmesi konusunda bilgi sahibi olabilmesini sağlamak ve bu konuyla ilgili önleyici tedbirler hakkında gereken önemi kavramalarını sağlayabilmek

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Meyli Türk

EKK Hemşiresi

 

 • Akılcı ilaç kullanımı
 • İlaçların stabilitesi
 • İlaç geçimsizliği
 • İlaç-ilaç, ilaç-besin etkileşimi
 • Yüksek riskli ilaçlar
 • Advers etki bildirimi
 • Pediatri ve geriatride ilaç kullanımı

 

 

03.07.2018

14:00-15:00

Tüm sağlık çalışanları

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Uygulamalı Eğitimi

Onur VURAL

Eczacı

 

 • Akılcı ilaç kullanımı
 • İlaçların stabilitesi
 • İlaç geçimsizliği
 • İlaç-ilaç, ilaç-besin etkileşimi
 • Yüksek riskli ilaçlar
 • Advers etki bildirimi
 • Pediatri ve geriatride ilaç kullanımı

 

 

04.07.2018

14:00-15:00

Tüm sağlık çalışanları

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Uygulamalı Eğitimi

Onur VURAL

Eczacı

 

 • Akılcı ilaç kullanımı
 • İlaçların stabilitesi
 • İlaç geçimsizliği
 • İlaç-ilaç, ilaç-besin etkileşimi
 • Yüksek riskli ilaçlar
 • Advers etki bildirimi
 • Pediatri ve geriatride ilaç kullanımı

 

 

06.07.2018

14:00-15:00

Tüm sağlık çalışanları

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Uygulamalı Eğitimi

Onur VURAL

Eczacı

 

 • Ulusal Renkli Kod Sistemi
 • Güvenlik Raporlama Sistemi
 • SKS ve Verimlilik Kriterleri
 • Çalışan Güvenliği Eğitimleri

 

 

16.07.2018

16.00-17:00

 

60’

Poliklinik Sekreterleri

 

100 kişi

Tüm personelin; Hasta Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Tüm Tedbirler Hakkında Bilgi Sahibi Olmasını Ve Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Necati Bukecik

İdr.Mali İşl.Mdr.Yrd

 

Adem Sevinç

Kalite Birim Personeli

 

Ercan Togan

Kalite Birim Personeli

 

 • Anne sütü ve Bebek Dostu Hastane Çalışmaları

 

 

18.07.2018

09:00-10:00

 

60’

Tüm Personel

 

150 kişi

 

İlgili personelin; Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Şadiye ŞAFAK

Eğitim Hemşiresi

 

 • Beslenme – Nutrisyon Eğitimi

 

19.07.2018

14:00-15:00

 

60’

Tüm Personel

 

150 kişi

 

İlgili personelin; Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Emine ÖZER

TPN Hemşiresi

 

 • Ulusal Renkli Kod Sistemi
 • Güvenlik Raporlama Sistemi
 • Hasta Düşmeleri
 • Hasta Transferleri
 • SKS ve Verimlilik Kriterleri

 

 

14.08.2018

10:00-11:00

 

60’

Hizmet Alımı Grubu Çalışanlar (Bilgi İşlem Şti. Çalışanları Teknik Servis Çalışanları Güvenlik Şti. Çalışanları Klinik Destek Ekibi Ameliyathane , İdari Birim ve Polikliniklerde Görevli Temizlik Şti. Çalışanları)

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Necati Bukecik

İdr.Mali İşl.Mdr.Yrd

 

Adem Sevinç

Kalite Birim Personeli

 

Ercan Togan

Kalite Birim Personeli

 

 • Anne sütü ve Bebek Dostu Hastane Çalışmaları

 

 

16.08.2018

09:00-10:00

 

60’

Tüm Personel

 

150 kişi

 

İlgili personelin; Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Şadiye ŞAFAK

Eğitim Hemşiresi

 

 • Beslenme – Nutrisyon Eğitimi

 

16.08.2018

14:00-15:00

 

60’

Tüm Personel

 

150 kişi

 

İlgili personelin; Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Emine ÖZER

TPN Hemşiresi

 

 • T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programı

 

 

 

03.09.2018

12.10.2018

08:00-16:00

 

8 Saat

Kursiyerler

 

 

Yoğun Bakım Çalışanlarının görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilinçlendirilmesi ve sertifika verilmesi

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Uygulamalı Eğitimi

Uzman Hekimler, Eğitim Hemşireleri,

Sosyal Hizmet Uzmanı, İSG Çalışanları, Kalite Birim Çalışanları,

EKK Hemşireleri

 

 • El hijyeni
 • Hastane bölüm bazlı temizlik
 • Atık yönetimi
 • Hijyen
 • Hast. enf. Önlemleri
 • Bulaşıcı hast. Korunma
 • İzolasyon önlemleri
 • Kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu/ dekontaminasyon

 

 

 

 

05.09.2018

12:30-14:30

 

90’

Tüm Personel

(Ebe, Hemşire, S. Memuru, ATT)

 

150 kişi

 

 

 

İlgili personelin; Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Meyli Türk

EKK Hemşiresi

 

 • Çalışan Güvenliği Eğitimleri
 • Güvenlik Raporlama Sistemi
 • Ulusal Renkli Kod Sistemi
 • Personel Kimlik Kartı Kullanımı
 • SKS de HBYS ve WEB Kullanımı
 • İndikatör Eğitimi

 

 

 

 

06.09.2018

 

15:00-16:00

 

60’

İdari Birim Çalışanları

 

50 kişi

 

 

 

Tüm personelin; Hasta Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Tüm Tedbirler Hakkında Bilgi Sahibi Olmasını Ve Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Necati Bukecik

İdr.Mali İşl.Mdr.Yrd

 

Adem Sevinç

Kalite Birim Personeli

 

Ercan Togan

Kalite Birim Personeli

 

 • El hijyeni
 • Hastane bölüm bazlı temizlik
 • Atık yönetimi
 • Hijyen
 • Hast. enf. Önlemleri
 • Bulaşıcı hast. Korunma
 • İzolasyon önlemleri
 • Kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu/ dekontaminasyon

 

 

 

12.09.2018

14:00-15:00

 

60’

Yenidoğan YBÜ

 

29 kişi

 

İlgili Personelin; Hastane Enfeksiyonlarının önlenmesi konusunda bilgi sahibi olabilmesini sağlamak ve bu konuyla ilgili önleyici tedbirler hakkında gereken önemi kavramalarını sağlayabilmek

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Naile Çetin

EKK Hemşiresi

 

 • SKS Eğitimleri
 • Hasta Güvenliği Eğitimleri
 • Öfke Ve Kontrolü
 • Zor İnsanla Başa Çıkma

 

 

 

 

 

 

14.09.2018

14:00-17:00

 

180'

Tüm Personel

 

150 Kişi

 

(Yazır)

Tüm personelin; Hasta Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Tüm Tedbirler Hakkında Bilgi Sahibi Olmasını Ve Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

Tüm personelin;

Hasta, hasta yakını ve diğer çalışanlar ile iletişimini profesyonel düzeyde sağlayabilmek, stres yönetimi beden dili okuma ve empati açısından kendilerini geliştirmesini sağlayabilmek

 

 

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

F. Feray SELVİ

Eğitim Hemşiresi

 

 • Anne sütü ve Bebek Dostu Hastane Çalışmaları

 

 

20.09.2018

09:00-10:00

 

60’

Tüm Personel

 

150 kişi

 

İlgili personelin; Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Şadiye ŞAFAK

Eğitim Hemşiresi

 

 • Beslenme – Nutrisyon Eğitimi

 

20.09.2018

14:00-15:00

 

60’

Tüm Personel

 

150 kişi

 

İlgili personelin; Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Emine ÖZER

TPN Hemşiresi

 

 • El hijyeni
 • Hastane bölüm bazlı temizlik
 • Atık yönetimi
 • Hijyen
 • Hast. enf. Önlemleri
 • Bulaşıcı hast. Korunma
 • İzolasyon önlemleri
 • Kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu/ dekontaminasyon

 

 

 

 

 

20.09.2018

12:30-13:30

 

60'

Temizlik Personeli

 

150 kişi

 

 

İlgili Personelin; Hastane Enfeksiyonlarının önlenmesi konusunda bilgi sahibi olabilmesini sağlamak ve bu konuyla ilgili önleyici tedbirler hakkında gereken önemi kavramalarını sağlayabilmek

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Naile Çetin

EKK Hemşiresi

 

TİG Eğitimleri

 • TİG nedir?
 • Amacı nedir?
 • Yapılması ve istenen nedir?

21.09.2018

12:00-13:00

 

60’

Göz Servisi

FTR Kliniği

Aile Hekimliği

 

30 kişi

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Tanı ve işlem uyumu sağlamak

Doğru veri akışı sağlamak

Geliri artırmak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

TİG Klinik Kodlamacı

 

 • Sözel İstem Uygulaması
 • İşleme Özel Onam Formları
 • Hareket Kısıtlama Kararı
 • Hastanın Beraberinde Getirdiği İlaçlar
 • Güvenli Cerrahi Uygulamaları
 • İlaç Yönetimi
 • Güvenlik Raporlama Sistemi
 • Ulusal Renkli Kod Sistemi
 • Hasta Dosyası Eğitimleri
 • Hasta Güvenliği Eğitimi

 

 

 

 

 

 

27.09.2018

16:00-17.00

 

60’

Tüm Hekimler

 

150 kişi

 

 

 

Tüm personelin; Hasta Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Tüm Tedbirler Hakkında Bilgi Sahibi Olmasını Ve Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Necati Bukecik

İdr.Mali İşl.Mdr.Yrd

 

Adem Sevinç

Kalite Birim Personeli

 

Ercan Togan

Kalite Birim Personeli

 

 • T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ameliyathane Hemşireliği Sertifika Programı

 

 

 

01.10.2018

31.10.2018

08:00-16:00

 

8 Saat

Kursiyerler

 

Ameliyathane Çalışanlarının görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilinçlendirilmesi ve sertifika verilmesi

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Uygulamalı Eğitimi

Uzman hekimler, Ameliyathane Hemşireleri, Eğitim Hemşireleri,

EKK Hemşireleri

 

 • Hasta Güvenliği Eğitimi
 • Advers Etki Bildirimi
 • Güvenli Cerrahi Uygulamaları
 • Hasta Başı Test Cihazı
 • Transfüzyon Güvenliği
 • Sözel İstem Uygulaması
 • Ulusal Renkli Kod Sistemi
 • Hasta Transferleri
 • Hasta Düşmeleri
 • Hasta Kimlik Tanımlayıcılarının Kullanımı
 • Hastanın Beraberinde Getirdiği İlaçlar

 

 

 

 

 

 

04.10.2018

12:00-13:00

 

60’

S. Hizmetleri

Sınıfı Çalışanlar

Ebe, Hemşire

Sağlık Memuru

 

100 kişi

 

 

 

 

Tüm personelin; Hasta Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Tüm Tedbirler Hakkında Bilgi Sahibi Olmasını Ve Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

 

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Necati Bukecik

İdr.Mali İşl.Mdr.Yrd

 

Adem Sevinç

Kalite Birim Personeli

 

Ercan Togan

Kalite Birim Personeli

 

 • Ulusal Renkli Kod Sistemi
 • Güvenlik Raporlama Sistemi
 • SKS ve Verimlilik Kriterleri
 • Çalışan Güvenliği Eğitimleri

 

 

 

 

 

16.10.2018

16:00-17:00

 

60’

Poliklinik Sekreterleri

 

100 kişi

 

 

Tüm personelin; Hasta Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Tüm Tedbirler Hakkında Bilgi Sahibi Olmasını Ve Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Necati Bukecik

İdr.Mali İşl.Mdr.Yrd

 

Adem Sevinç

Kalite Birim Personeli

 

Ercan Togan

Kalite Birim Personeli

 

TİG Eğitimleri

 • TİG nedir?
 • Amacı nedir?
 • Yapılması ve istenen nedir?

19.10.2018

12:00-13:00

 

60’

Dahiliye Birimi ve İntaniye Servis Çalışanları

 

30 kişi

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Tanı ve işlem uyumu sağlamak

Doğru veri akışı sağlamak

Geliri artırmak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

TİG Klinik Kodlamacı

 

 • El hijyeni
 • Hastane bölüm bazlı temizlik
 • Atık yönetimi
 • Hijyen
 • Hast. enf. Önlemleri
 • Bulaşıcı hast. Korunma
 • İzolasyon önlemleri
 • Kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu/ dekontaminasyon

 

 

 

 

19.10.2018

14:00-17:00

 

180'

Tüm Personel

 

150 kişi

 

(Yazır)

 

 

İlgili Personelin; Hastane Enfeksiyonlarının önlenmesi konusunda bilgi sahibi olabilmesini sağlamak ve bu konuyla ilgili önleyici tedbirler hakkında gereken önemi kavramalarını sağlayabilmek

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

F. Feray SELVİ

Eğitim Hemşiresi

 

 • El hijyeni
 • Hastane bölüm bazlı temizlik
 • Atık yönetimi
 • Hijyen
 • Hast. enf. Önlemleri
 • Bulaşıcı hast. Korunma
 • İzolasyon önlemleri
 • Kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu/ dekontaminasyon

 

 

 

 

 

24.10.2018

12:30-13:30

 

60'

Temizlik Personeli

 

150 kişi

 

 

 

 

İlgili Personelin; Hastane Enfeksiyonlarının önlenmesi konusunda bilgi sahibi olabilmesini sağlamak ve bu konuyla ilgili önleyici tedbirler hakkında gereken önemi kavramalarını sağlayabilmek

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Bağdat Erol

EKK Hemşiresi

 

 • Anne sütü ve Bebek Dostu Hastane Çalışmaları

 

 

25.10.2018

09:00-10:00

 

60’

Tüm Personel

 

150 kişi

 

İlgili personelin; Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Şadiye ŞAFAK

Eğitim Hemşiresi

 

 • Beslenme – Nutrisyon Eğitimi

 

25.10.2018

14:00-15:00

 

60’

Tüm Personel

 

150 kişi

 

İlgili personelin; Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Emine ÖZER

TPN Hemşiresi

 

 • Ulusal Renkli Kod Sistemi
 • Güvenlik Raporlama Sistemi
 • Hasta Düşmeleri
 • Hasta Transferleri
 • SKS ve Verimlilik Kriterleri

 

 

 

 

 

08.11.2018

10:00-11:00

 

60’

Hizmet Alımı Grubu Çalışanlar (Bilgi İşlem Şti. Çalışanları Teknik Servis Çalışanları Güvenlik Şti. Çalışanları Klinik Destek Ekibi Ameliyathane , İdari Birim ve Polikliniklerde Görevli Temizlik Şti. Çalışanları)

 

 

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Necati Bukecik

İdr.Mali İşl.Mdr.Yrd

 

Adem Sevinç

Kalite Birim Personeli

 

Ercan Togan

Kalite Birim Personeli

 

TİG Eğitimleri

 • TİG nedir?
 • Amacı nedir?
 • Yapılması ve istenen nedir?

16.11.2018

12:00-13:00

 

60’

Gastroenteroloji Birimi

Alerji ve İmmünoloji Birimi

Patoloji, Mikrobiyoloji, Onkoloji, Biyokimya, Genetik Birim Çalışanları

 

30 kişi

 

 

 

 

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Tanı ve işlem uyumu sağlamak

Doğru veri akışı sağlamak

Geliri artırmak

 

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

TİG Klinik Kodlamacı

 

 • El hijyeni
 • Hastane bölüm bazlı temizlik
 • Atık yönetimi
 • Hijyen
 • Hast. enf. Önlemleri
 • Bulaşıcı hast. Korunma
 • İzolasyon önlemleri
 • Kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu/ dekontaminasyon

 

 

 

 

 

21.11.2018

12:30-13:30

 

60'

Temizlik Personeli

 

150 kişi

 

 

 

 

İlgili Personelin; Hastane Enfeksiyonlarının önlenmesi konusunda bilgi sahibi olabilmesini sağlamak ve bu konuyla ilgili önleyici tedbirler hakkında gereken önemi kavramalarını sağlayabilmek

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Oyagül Aksay

EKK Hemşiresi

 

 • Anne sütü ve Bebek Dostu Hastane Çalışmaları

 

 

22.11.2018

09:00-10:00

 

60’

Tüm Personel

 

150 kişi

 

İlgili personelin; Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Şadiye ŞAFAK

Eğitim Hemşiresi

 

 • Beslenme – Nutrisyon Eğitimi

 

22.11.2018

14:00-15:00

 

60’

Tüm Personel

 

150 kişi

 

İlgili personelin; Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Emine ÖZER

TPN Hemşiresi

 

 • El hijyeni
 • Hastane bölüm bazlı temizlik
 • Atık yönetimi
 • Hijyen
 • Hast. enf. Önlemleri
 • Bulaşıcı hast. Korunma
 • İzolasyon önlemleri
 • Kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu/ dekontaminasyon

 

 

 

 

 

28.11.2018

12:30-14:30

 

90’

Tüm Personel

(Ebe, Hemşire, S. Memuru, ATT)

 

150 kişi

 

 

 

 

İlgili personelin; Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Bağdat Erol

EKK Hemşiresi

 

 • El hijyeni
 • Hastane bölüm bazlı temizlik
 • Atık yönetimi
 • Hijyen
 • Hast. enf. Önlemleri
 • Bulaşıcı hast. Korunma
 • İzolasyon önlemleri
 • Kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu/ dekontaminasyon

 

 

 

05.12.2018

10:00-11:00

 

60’

Diyaliz Ünitesi

 

19 kişi

 

 

İlgili Personelin; Hastane Enfeksiyonlarının önlenmesi konusunda bilgi sahibi olabilmesini sağlamak ve bu konuyla ilgili önleyici tedbirler hakkında gereken önemi kavramalarını sağlayabilmek

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

 

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Oyagül Aksay

EKK Hemşiresi

 

 • Hasta Güvenliği Eğitimi
 • Advers Etki Bildirimi
 • Güvenli Cerrahi Uygulamaları
 • Hasta Başı Test Cihazı
 • Transfüzyon Güvenliği
 • Sözel İstem Uygulaması
 • Ulusal Renkli Kod Sistemi
 • Hasta Transferleri
 • Hasta Düşmeleri
 • Hasta Kimlik Tanımlayıcılarının Kullanımı
 • Hastanın Beraberinde Getirdiği İlaçlar

 

 

 

 

 

 

06.12.2018

10:00-11:00

 

60’

S. Hizmetleri

Sınıfı Çalışanlar

Ebe, Hemşire

Sağlık Memuru

 

100 kişi

 

 

 

 

Tüm personelin; Hasta Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Tüm Tedbirler Hakkında Bilgi Sahibi Olmasını Ve Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

 

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Necati Bukecik

İdr.Mali İşl.Mdr.Yrd

 

Adem Sevinç

Kalite Birim Personeli

 

Ercan Togan

Kalite Birim Personeli

 

 • Anne sütü ve Bebek Dostu Hastane Çalışmaları

 

 

13.12.2018

09:00-10:00

 

60’

Tüm Personel

 

150 kişi

 

İlgili personelin; Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Şadiye ŞAFAK

Eğitim Hemşiresi

 

 • Beslenme – Nutrisyon Eğitimi

 

13.12.2018

14:00-15:00

 

60’

Tüm Personel

 

150 kişi

İlgili personelin; Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Emine ÖZER

TPN Hemşiresi

 

 • Ulusal Renkli Kod Sistemi
 • Güvenlik Raporlama Sistemi
 • SKS ve Verimlilik Kriterleri
 • Çalışan Güvenliği Eğitimleri

 

 

 

 

 

13.12.2018

16:00-17:00

 

60’

Poliklinik Sekreterleri

 

100 kişi

 

 

Tüm personelin; Hasta Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Tüm Tedbirler Hakkında Bilgi Sahibi Olmasını Ve Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Necati Bukecik

İdr.Mali İşl.Mdr.Yrd

 

Adem Sevinç

Kalite Birim Personeli

 

Ercan Togan

Kalite Birim Personeli

 

 • Sözel İstem Uygulaması
 • İşleme Özel Onam Formları
 • Hareket Kısıtlama Kararı
 • Hastanın Beraberinde Getirdiği İlaçlar
 • Güvenli Cerrahi Uygulamaları
 • İlaç Yönetimi
 • Güvenlik Raporlama Sistemi
 • Ulusal Renkli Kod Sistemi
 • Hasta Dosyası Eğitimleri
 • Hasta Güvenliği Eğitimi

 

 

 

 

 

14.12.2018

16:00-17:00

 

60’

Tüm Hekimler

 

150 kişi

 

 

 

 

Tüm personelin; Hasta Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Tüm Tedbirler Hakkında Bilgi Sahibi Olmasını Ve Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

 

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Necati Bukecik

İdr.Mali İşl.Mdr.Yrd

 

Adem Sevinç

Kalite Birim Personeli

 

Ercan Togan

Kalite Birim Personeli

 

 

 • Çalışan Güvenliği Eğitimleri
 • Güvenlik Raporlama Sistemi
 • Ulusal Renkli Kod Sistemi
 • Personel Kimlik Kartı Kullanımı
 • SKS de HBYS ve WEB Kullanımı
 • İndikatör Eğitimi

 

 

 

 

17.12.2018

15:00-16:00

 

60’

İdari Birim Çalışanları

 

50 kişi

 

 

 

Tüm personelin; Hasta Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Tüm Tedbirler Hakkında Bilgi Sahibi Olmasını Ve Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Necati Bukecik

İdr.Mali İşl.Mdr.Yrd

 

Adem Sevinç

Kalite Birim Personeli

 

Ercan Togan

Kalite Birim Personeli

 

 • El hijyeni
 • Hastane bölüm bazlı temizlik
 • Atık yönetimi
 • Hijyen
 • Hast. enf. Önlemleri
 • Bulaşıcı hast. Korunma
 • İzolasyon önlemleri
 • Kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu/ dekontaminasyon

 

 

 

 

 

19.12.2018

12:30-13:30

 

60'

Temizlik Personeli

 

150 kişi

 

 

 

 

İlgili Personelin; Hastane Enfeksiyonlarının önlenmesi konusunda bilgi sahibi olabilmesini sağlamak ve bu konuyla ilgili önleyici tedbirler hakkında gereken önemi kavramalarını sağlayabilmek

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Meyli Türk

EKK Hemşiresi

 

***Yıllık planda yer alan eğitimler Uzaktan Eğitim Modülü kullanılarak yapılacaktır. Talep doğrultusunda yüz yüze eğitimler de verilecektir.