T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Konya Meram Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Konya Meram Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Geriatri Ünitesi

Güncelleme Tarihi: 14/10/2019

Geriatri (Yaşlı Sağlığı ve Hastalıkları) Servisimiz, Yazır Ek Binamızda 1 geriatrist, 4 asistan doktor, 4 hemşire ve 1 personeliyle sağlık hizmeti verecektir.

Geriatri Nedir ?

Yaşlı bireylerin (65 yaş ve üstü) sağlık sorunlarını, fiziksel durumlarını ve performanslarını, bilişsel fonksiyonlarını, sosyal sorunlarını, yaşam kalitelerini, duygu durumlarını inceleyen ve sağlıklı yaşlanmayı hedef alan bir bilim dalıdır. Bir yandan hastaların mevcut sorunları ve şikayetleriyle ilgilenirken diğer taraftan da geriatrik sendromlar açısından taramalar yapıp aktif ve sağlıklı yaşlanmayı sağlamaya yönelik bütün müdahaleleri organize eder. Temel hedefi; fiziksel, bilişsel ve sosyal açıdan düşüşün yaşandığı yaşlılık dönemindeki hastaların sorunlarını tek elden, onları yormadan çözmeye odaklanmaktır. Tüm bu sorunları çözerken bir ekiple çalışılmaktadır.

İnterdisipliner ekip kavramı

Geriatri’nin temel ekibi interdisipliner ekipten oluşmaktadır. Bu çekirdek ekip hastanın hem sağlık hem sosyal hem de diğer sorunlarına ortak bir şekilde çözüm aramaya odaklanır. Bu ekip elemanlarını özetleyecek olursak:

 • 1-Geriatrist
 • 2-Hemşire
 • 3-Diyetisyen
 • 4-Psikolog
 • 5-Sosyal hizmet uzmanı
 • 6-Fizyoterapist
 • 7-Ergoterapist

Bu ekibi aşan sağlık ve diğer sorunlarla uğraşmak için multidisipliner ekip kavramı gündeme gelmektedir. Bu durumda da interdisipliner ekiple direkt temasta olan diğer branş hekimleri bu ekibe dahil olarak hastayı değerlendirir. Sonuç olarak; yaşlı hasta odaklı bu ekip kavramları ile hastayı yormadan en hızlı şekilde tüm sorunlar ele alınıp planlar çizilmektedir.  

İlgilenilen sağlık sorunları

Geriatri uzmanı olmak için; öncelikle iç hastalıkları uzmanlığını tamamlayıp yan dal uzmanlık sınavı ile geriatri eğitimine başlamak gerekir. Sonrasında 3 yıllık geriatri uzmanlığı eğitimi sonucunda geriatrist olunmaktadır. 

Tüm iç hastalıkları sorunları ile mücadele:

 • Diyabet
 • Hipertansiyon
 • Hiperlipidemi
 • Obezite
 • Hipotiroidi
 • Hipertiroidi
 • Osteoporoz
 • Kronik obstruktif akciğer hastalığı
 • Astım
 • Koroner arter hastalığı ve kalp yetmezliği
 • Gastrointestinal hastalıklar
 • Böbrek hastalıkları
 • 65 yaş ve üstü bireylerin tüm dahili problemleri

  Koruyucu hekimlik uygulamaları

 • Erişkin aşılama
 • Kanser taramaları

  Geriatrik sendromların tanı ve tedavisi

 • Demans/Alzheimer Hastalığı
 • Depresyon
 • Deliryum
 • Düşme
 • İdrar inkontinansı
 • Polifarmasi/çoklu ve uygunsuz ilaç kullanımı
 • Bası yarası
 • Malnutrisyon/kötü beslenme
 • Sarkopeni/kas erimesi
 • Kırılgan/düşkün yaşlı

  Diğer sorunlar

 • Sosyal açıdan değerlendirme
  • Yaşadığı ortam
  • Yaşam aktivitelerindeki bağımlılık durumu
  • Maddi ve manevi destek ihtiyaçlarının değerlendirilmesi
 • İhmal/istismar
 • Fiziksel problemlerle müdahale
  • Fizyoterapi
  • Ergoterapi
 • Psikolojik açıdan destekleme

Temel Bileşenleri

Multi-morbiditenin olduğu, çoklu ilaç kullanımı ve geriatrik sendromların sık görüldüğü ve ayrıca fiziksel ve mental açıdan düşüşün yaşandığı bu hasta grubunun yönetiminde birçok yere odaklanıldığı için çok yönlü geriatrik değerlendirme (ÇYGD) yapılarak sorunlar tespit edilmeli ve tek tek mücadele planı hazırlanması gereklidir. Bu mücadeleler poliklinik ya da klinik şartlarında hastaların klinik tablolarına göre düzenlenir.

Çok yönlü geriatrik değerlendirme bileşenleri (ÇYGD)

 • 1-Hastanın demografik özellikleri
 • 2-Aktif şikayeti
 • 3-Hikayesi
 • 4-Öz geçmiş
 • 5-Soy geçmiş
 • 6-Sistemlerin gözden geçirilmesi
 • 7-Kullandığı ilaçlar
 • 8-Katz temel günlük yaşam aktiviteleri
 • 9-Lawton-Brody enstrümental yaşam aktiviteleri
 • 10-Mini-nutrisyonel değerlendirme-kısa formu (MNA-SF)
 • 11-Yesavage Geriatrik Depresyon Skalası
 • 12-Mini-mental değerlendirme (MMSE)
 • 13-Saat çizme testi
 • 14-Kalk ve yürü testi (Up and Go test)
 • 15-El sıkma/kavrama gücü
 • 16-Biyoelektriki impedans analizi ölçümleri
 • 17-Yürüme hızı ölçümü

Genel Geriatri polikliniği

Temel amacı hastanın geliş şikayetine odaklanmaktır. Diğer taraftan da ÇYGD ile geriatrik sendromları tarayıp tespit etmektir. Tespit edilen sendromlarla mücadele edip geriatrik sendrom polikliniğine hastayı yönlendirmek.

Geriatri servisi

Gerek Genel Geriatri Polikliniği gerekse konsültasyonlar ile diğer servislerde görülen ve geriatrik rehabilitasyon ve kapsamlı geriatrik değerlendirmenin yatırılarak yapılması uygun görülen hastalar geriatri servisine yatırılır. Geriatri servisi palyatif bakım merkezi ile de entegre olarak çalışarak gerekli durumlarda hasta nakilleri gerçekleştirilir.

Geriatri yataklı servisinde ana amaç:

- Akut hastalık sorunlarıyla mücadele

- Kronik hastalıkların tanı ve tedavi planı

- Polifarmasi ile mücadele

- Geriatrik sendromların tanı ve tedavi planı

- Malnutrisyon ile mücadele

- Sarkopeni ile mücadele

- Fizyoterapi desteği

- Ergoterapi desteği

- Psikoterapi desteği

 • KEA_9974.JPG
 • KEA_9966.JPG
 • KEA_9967.JPG
 • KEA_9970.JPG
 • KEA_9964.JPG