T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Konya Meram Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Konya Meram Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İş ve Meslek Hastalıkları Polikliniğimiz Hizmetinizde

Güncelleme Tarihi: 24/03/2020

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Yerleşkesinde, İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Mehmet Erdem Alagüney tarafından poliklinik hizmeti verilmeye başladı.

Polikliniğe Başvurmak için, hastanemizde bulunan KİOKS (Sıra Alma Otomatları) aracılığı ile sıra alınabileceği gibi MHRS üzerinden de randevu alınarak muayene sırası alınabilmektedir.

Meslek Hastalığı Nedir?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) meslek hastalıklarını “İşyerinden kaynaklanan maruziyetler neticesinde ortaya çıkan tüm hastalıklar” olarak tanımlamıştır. Meslek hastalıkları, Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (İLO) göre gizli salgın olarak tanımlanmaktadır. Dünyada 2 milyon kişi işle ilişkili maruziyetlere bağlı ortaya çıkan hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Ölüme neden olmayan meslek hastalığı sayısı ise yıllık 160 milyon olarak tahmin edilmektedir.

Ancak bu hastalıklar yeterince tespit edilememektedir. Bu durum hastaların tam ve doğru tanı almasını güçleştirmekte, gereksiz tedavilere yol açmakta, aynı etkene bağlı olarak hastalanan diğer çalışanların korunmasını engellemekte, dolayısıyla toplum sağlığını olumsuz etkilemekte ve sağlık sistemi ve ekonomi üzerine büyük yük oluşturmaktadır.

İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanlığı Nedir?

İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanlığı, iç hastalıkları, göğüs hastalıkları ve halk sağlığı uzmanlığı üzerine yapılan bir üst ihtisastır. İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları çalışanların sağlığının üst düzeye çıkarılması ve meslek hastalıklarının tespit edilebilmesi için hem klinik hem de koruyucu hekimlik uygulamalarını sunmaktadırlar.

Polikliniğimizde Verilen Hizmetler Nelerdir?

İşyeri hekimleri tarafından ya da birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına başka sebeplerle başvuran hastalardan meslek hastalığı şüphesi ile yönlendirilen hastaları değerlendirip, tanılarını kesinleştirmek ve bu hastalıkların bildirimi zorunlu olduğundan vakaların SGK’ya bildirimini sağlamak, ayrıca işyerinde meslek hastalığına neden olan faktörlere maruziyetin engellenmesi için çalışana ve işverene bilgi sunmaktır.

Yapılan muayeneler neticesinde meslek hastalığı tanısı konulması halinde yasal düzenlemeler gereğince meslek hastalıkları bildirimi zorunlu olduğundan SGK’ya bildirim yapılacaktır. SGK’ya meslek hastalığı tanısına esas teşkil edecek dosyanız hastanemiz sağlık kurulunda hazırlanacaktır.

Sağlık kuruluna ücretsiz başvuru için bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezinden sevk alarak hastanemize başvurmanız gerekmektedir.

Hazırlanan dosyanın bir örneği bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik merkezine bir örneği de kurula beyan ettiğiniz adresinize gönderilecek ya da elden sadece size teslim edilecektir.

Polikliniğimize Nasıl Başvurabilirsiniz?

Kapıdan Başvuru: SGK tarafından ya da muayene oldukları başka hastanelerden ya da işyeri hekimi tarafından sevk edilen/yönlendirilen hastalar ve meslek hastalığı iddiasıyla kendi isteği ile başvuran hastalar, başvuru anında poliklinik hizmeti verilmesi halinde, sıra numarası alarak kayıt yaptırıp muayene olabilirler.

Poliklinik uygunluk durumunu öğrenmek için başvuru öncesinde 0332 221 00 00 aranarak 4000 dahili numarasından bilgi alınmalıdır.

MHRS Randevusu: Bölümümüzden MHRS randevusu alabilmektedir. Bunun için öncesinde ana dal poliklinikte muayene olunması ve iş ve meslek hastalıkları polikliniği için yeşil listeye eklenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde sistem gereği MHRS randevusu alınamamaktadır.

  • KEA_8370.JPG
  • KEA_8386.JPG
  • KEA_8374.JPG
  • KEA_8376.JPG
  • KEA_8380.JPG